Aankondiging symposium ‘Actief herstel in de keten’

Aankondiging symposium ‘Actief herstel in de keten’

27 september 2017 Uit Door Majorie Former
Dit bericht delen:

Op 11 oktober organiseren Ziekenhuis Gelderse Vallei, Alliantie Voeding in de Zorg en Alles is Gezondheid… het symposium ‘Actief herstel in de keten’. Het symposium zet zich in om de vitaliteit en zelfstandigheid van ouderen rondom een operatie te bevorderen. Samenwerken in de keten aan integrale zorg is belangrijk voor een goed herstel van de patiënt. Landelijke en lokale experts delen inzichten over het belang van voeding, beweging en slaap. Patiënten en zorgprofessionals vertellen over hun ervaringen met het zorgpad ‘Actief Herstel’ van Ziekenhuis Gelderse Vallei en de ambitie om dit in Regio Food Valley te realiseren.

Leefstijlbegeleiding rondom operatie
Een operatie is ingrijpend en gaat bij ouderen vaak gepaard met afname van zelfredzaamheid door verlies van fysiek en mentaal functioneren. Leefstijlbegeleiding rondom de operatie ondersteunt het herstel en verkleint de kans op complicaties. Het draagt ook positief bij om spoedig na de operatie weer in de eigen omgeving te kunnen functioneren.

Symposium
Samenwerking in de keten staat centraal in het symposium. Leefstijlbegeleiding rondom operatie draagt bij aan goede en persoonlijke zorg, dichtbij huis. Leon Meijer, Wethouder Food in de Gemeente Ede, onderstreept dat en zal het symposium openen. Ziekenhuis Gelderse Vallei zet al jaren voeding en bewegen in als bouwstenen van de zorg. Het zorgpad Actief Herstel laat zien hoe het ziekenhuis leefstijlbegeleiding toepast bij orthopedische ingrepen. Symposium bezoekers kunnen inzichten opdoen over deze aanpak. Daarnaast gaan we in gesprek over borging van de integrale aanpak in de regio. We streven deze middag naar een aanzet voor een gezamenlijk plan in de regio Food Valley om de gezondheid van ouderen die een operatie ondergaan te verbeteren met zorg en aandacht voor voeding, bewegen en slaap. Zie hier het programma

Promotieonderzoek
Het symposium is mede opgezet vanwege de promotie van Ellen Oosting, fysiotherapeut in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Zij verdedigt 5 oktober as haar proefschrift in Maastricht aan het UMCM bij Prof. Dr. Nico van Meeteren. Met haar team onderzocht ze de (fysiotherapeutische) zorg voor kwetsbare ouderen die een nieuwe heup krijgen. Ouderen met een slechte conditie blijken vaker een vertraagd herstel te hebben. Ze liggen langer in het ziekenhuis en zijn minder snel weer zelfstandig in hun eigen woonomgeving. Door al vóór de operatie de fysieke fitheid in kaart te brengen en preoperatieve training in de thuissituatie aan te bieden, kan voorkomen worden dat de conditie verder achteruitgaat. Met een trainingsprogramma en begeleiding op maat kunnen zoveel mogelijk kwetsbare ouderen  een vlotte terugkeer naar huis na een orthopedische operatie. Het is belangrijk de training af te stemmen op de wensen, mogelijkheden en doelen van de ouderen. De vervolgstap is om  de onderzoeksresultaten breder in de praktijk te implementeren en ook herstel en zelfstandigheid van deze ouderen op lange termijn te bevorderen.

Organisatie en netwerkpartners
Het symposium Actief herstel in de keten is een initiatief van Ziekenhuis Gelderse Vallei, Alliantie Voeding in de Zorg en Alles is Gezondheid… is een onderdeel van het Nationaal Programma Preventie. De Alliantie Voeding en Alles is Gezondheid… werken samen aan het stimuleren van preventie in de zorg door inzichten te delen. In de Alliantie Voeding werken Ziekenhuis Gelderse Vallei en Wageningen Universiteit al 10 jaar samen aan effectieve aandacht voor voeding in de zorg. Ziekenhuis Gelderse Vallei is ook partner in het Eat2Move-project en rolt kennis uit in de zorg. Het symposium Actief herstel in de keten is tevens een onderdeel in de Dutch Agri Food Week.

Meer informatie:
Datum: woensdag 11 oktober 2017

Tijd:14:00 – 17:15 (inloop vanaf 13:30, borrel na afloop)

Locatie: Auditorium Ziekenhuis Gelderse Vallei

Organisatie: Ziekenhuis Gelderse Vallei, Alles is gezondheid…, Alliantie Voeding in de Zorg. En met bijdragen van de Gemeente Ede, Maastricht UMC en Wageningen University.
Doelgroep: Huisartsen, medisch specialisten, fysiotherapeuten, diëtisten, beleidsmakers, verpleegkundigen. Daarnaast medewerkers van welzijnsorganisaties, gezondheidscentra, sportservicebureaus, zorgverzekeraars en gemeenten die speciale interesse hebben in het onderwerp.

Link naar het programma en aanmelden


Dit bericht delen: