Diëtisten komen in actie: drie uur in de basisverzekering is te weinig en het tarief is te laag.

Diëtisten komen in actie: drie uur in de basisverzekering is te weinig en het tarief is te laag.

2 juli 2019 Uit Door Majorie Former
Dit bericht delen:

Op drie juli a.s. vragen diëtisten en andere paramedici in Den Haag aandacht voor het probleem dat de diëtistische/paramedische zorg nu niet toereikend is; er zijn te weinig uren beschikbaar om goed te kunnen behandelen.

Dit jaar vragen de contracten met zorgverzekeraars wéér meer van de diëtist, terwijl het tarief nagenoeg hetzelfde is gebleven als twaalf jaar geleden. De diëtisten zijn daartegen in opstand gekomen. De actiegroep ‘Red de diëtist’ kreeg vorig jaar op één dag op Facebook zeshonderd steunbetuigingen van diëtisten uit het hele land. Inmiddels spreekt het actiecomité namens 1700 diëtisten. De actiegroep zet zich in voor betere betaling van de diëtist, die bovendien gehoord en gezien wil worden door zorgverzekeraars.

Drie uur diëtetiek in de basisverzekering is onvoldoende en de tarieven zijn te laag.

“We willen gehoord worden en in gesprek gaan: uitleggen hoe het in de praktijk werkt. En samen met de zorgverzekeraar besluiten wat een goed contract is, zowel kwalitatief als financieel”, vertelt Karen Plantinga in het Nederlands Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek. “We krijgen al twaalf jaar nagenoeg hetzelfde tarief, terwijl de kosten stijgen. Als zelfstandig diëtist investeren lukt niet meer; veel zelfstandige diëtisten stoppen daarom of gaan in loondienst. Daarnaast kun je geen mensen aannemen in je praktijk, omdat je de salarissen niet kunt betalen.”

Zestig euro per uur is niet kostendekkend. Uit het kostprijsonderzoek van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten blijkt dat van de 8 uren per dag er slechts 5,3 declarabel zijn. Bovendien heeft 40% procent van de vrijgevestigde diëtisten geen pensioen en 50% geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. “En dan heb je een HBO-opleiding gevolgd en je hele werkende leven jezelf bijgeschoold (en dat zelf betaald). Uit het kostprijsonderzoek blijkt een uurtarief van 85 euro kostendekkend. Wanneer de NZa-indexering wordt toegepast, komen we op een tarief van 72 euro per uur, ook al fors meer dan we nu krijgen”, aldus Plantinga.

Debat Tweede Kamer

Op 3 juli vindt een debat plaats in de Tweede Kamer over de eerstelijnszorg. Daar zijn ook andere paramedische beroepsgroepen aanwezig. Alle paramedische beroepen willen een volwaardige gesprekspartners zijn bij de contractering met zorgverzekeraars. Ze willen hulp bij de uitvoering van de juiste zorg op de juiste plek. De complexiteit van de zorg neemt toe doordat mensen langer thuis wonen. Dat vraag om multidisciplinair samenwerken in de regio. Maar daar hebben zij het te druk voor. Daarom hopen ze dat de Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) dat kan organiseren.


Dit bericht delen: