Het effect van visolie op klinische uitkomsten en kwaliteit van leven bij patiënten met kanker.

Het effect van visolie op klinische uitkomsten en kwaliteit van leven bij patiënten met kanker.

11 maart 2013 Uit Door Majorie Former
Dit bericht delen:

Op 21 maart promoveert Barbara van der Meij, diëtist VU medisch centrum, Amsterdam op het effect van visolie bij patiënten met kanker.

Kanker komt wereldwijd steeds vaker voor en is na hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak. Vanaf het moment van diagnose en tijdens de behandeling ondervinden patiënten
vaak gewichtsverlies. Gewichtsverlies is een van de kenmerken van cachexie, een syndroom veroorzaakt door metabole processen als gevolg van de ziekte. Patiënten met gewichtsverlies en/of cachexie hebben een hoger risico op complicaties, een kortere levensduur en een slechtere kwaliteit van leven. Tot nu toe hebben conventionele voedingsbehandelingen bij cachexie weinig effect op gewicht, spiermassa en kwaliteit van leven. Echter, meervoudig onverzadigde omega-3 vetzuren uit visolie hebben immuun-modulerende eigenschappen en lijken gunstige effecten op cachexie te hebben.
De studies in dit proefschrift onderzochten de effecten van enterale suppletie (via capsules, drinkvoeding of sondevoeding) en parenterale suppletie (via infuus) van visolie op klinische uitkomsten bij twee patiëntengroepen: patiënten met niet-kleincellig longkanker tijdens behandeling met chemoradiotherapie, en patiënten met Graft-versus-Host ziekte na allogene stamceltransplantatie. Beide patiëntengroepen ondervinden gewoonlijk veel voedingsproblemen en complicaties tijdens de behandeling.
In aanvullende studies werd onderzocht of gewichtsverlies c.q. cachexie aanwezig was bij diagnose en tijdens de behandeling van patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom, en of gewichtsverlies en cachexie gevolgen hadden voor de prognose van deze patiënten. Ook werd aandacht besteed aan de voedingstoestand en voedingsbehandelingen bij Graft-versus-Host ziekte van het maag-darmkanaal.
 
Conclusie
De studies in dit proefschrift tonen aan dat gewichtsverlies, (pre)cachexie en verlies van spiermassa regelmatig voorkomen bij patiënten met stadium III niet-kleincellig longkanker en patiënten met Graft-versus-Host ziekte. Deze verschijnselen resulteren in een verminderde kwaliteit van leven en een kortere overlevingsduur. De suppletie van visolie tijdens chemoradiotherapie verbetert de voedingstoestand, kwaliteit van leven, performance status en lichaamsbeweging bij patiënten met stadium III niet-kleincellig longkanker. Kortdurend poliklinische infusie van visolie bij patiënten met Graft-versus-Host ziekte van het maag-darmkanaal blijkt niet haalbaar.
De toepassing van chemoradiotherapie en allogene stamceltransplantaties bij patiënten met respectievelijk longkanker en hemato-oncologische aandoeningen neemt toe. Dit resulteert onder andere in een toename van het aantal patiënten met voedingsproblemen, ernstige complicaties en Graft-versus-Host ziekte. De bevindingen van dit proefschrift zijn bruikbaar voor de verbetering van de conditie en kwaliteit van leven rondom chemoradiotherapie en allogene stamceltransplantaties. Er is behoefte aan meer onderzoek naar de verfijning en validatie van (pre)cachexie definities, voedingsbehandelingen bij Graft-versus-Host ziekte en multimodale behandelingen voor (pre)cachexie.
 
Proefschrift: The impact of fish oil on clinical parameters and quality of life in patients with cancer. B.S. van der Meij, diëtist oncologie, VU medisch centrum, Sectie Diëtetiek en Voedingswetenschappen, Amsterdam
 
 
 
 


Dit bericht delen: