Meet de wetenschap bij ADHD met twee maten?

Meet de wetenschap bij ADHD met twee maten?

10 oktober 2012 Uit Door Majorie Former
Dit bericht delen:

De kosten en het medicijngebruik van kinderen met ADHD zouden kunnen halveren, desondanks gebeurt dat niet. Integendeel, de kosten worden nog verder verhoogd door het toepassen van therapieën waarvan bewezen is dat ze niet werken. Dat stelt Lidy Pelsser, onderzoeker, in een persbericht.

Uit drie dubbelblinde studies1-3 is volgens haar gebleken dat neurofeedback, een therapie die veel wordt toegepast, geen effect heeft op kinderen met ADHD. Daarentegen is uit vijf dubbelblinde studies4-8 gebleken dat een Restricted Elimination Diet (RED) meer effect heeft dan ritalin.9 Wanneer RED-onderzoek standaard wordt toegepast, zou ADHD bij 60% van de kinderen voorkomen kunnen worden: preventie van ADHD is hiermee binnen handbereik. 

De vraag is waarom een therapie die niet werkt standaard wordt toegepast, terwijl een therapie die wel werkt veel tegenwerking ondervindt. Meet de wetenschap met twee maten? Houdt men star vast aan prior beliefs en staat men daarom niet open voor nieuwe inzichten? Kan dat verklaren waarom, ondanks overtuigend bewijs en twee implementatieadviezen (2001, 2011)10,11 er door het RIVM nog meer dubbelblind onderzoek geëist wordt naar de invloed van RED op ADHD?12 En kan dit ook verklaren waarom, als na een tussentijdse analyse van een dubbelblinde neurofeedback-studie blijkt dat neurofeedback geen effect heeft op ADHD, deze studie vervolgens niet-geblindeerd wordt voortgezet?2

De feiten op een rij:

  • Twee positieve dubbelblinde medicatie-studies zijn voldoende om het betreffende medicijn een label te geven;
  • Vijf dubbelblinde RED-studies (n=5) leiden tot de roep om meer dubbelblind bewijs en niet tot acceptatie van deze mogelijkheid tot preventie;
  • Drie negatieve dubbelblinde neurofeedbackstudies (n=3) leiden tot opheffing van blindering van lopende studies en niet tot het afraden van deze therapie. 

 Het gedogen van een therapie die niet werkt (neurofeedback) en het tegenhouden van een therapie die wel werkt (RED-dieet), is een ontwikkeling de wetenschap onwaardig. Hoe leggen we dit uit aan de ouders van kinderen met ADHD en aan de belastingbetaler?Kortom: het kind met ADHD is letterlijk en figuurlijk het kind van de rekening.  

De film waarin deze controverse besproken wordt en die gemaakt is tijdens het  wetenschappelijk congres “Samen nog Beter-3” (12 april 2012) is te zien op YouTube: http://youtu.be/rqlkjTt2t8Y

Bron: Pelsser RED Centrum, Dr. Lidy Pelsser

Literatuur
1. Arnold LE, Lofthouse N, Hersch S, Pan X, Hurt E, Bates B, Kassouf K, Moone S, Grantier C. EEG Neurofeedback for ADHD: Double-Blind Sham-Controlled Randomized Pilot Feasibility Trial. J Atten Disord. 2012 May 22.
2. Lansbergen MM, van Dongen-Boomsma M, Buitelaar JK, Slaats-Willemse D. ADHD and EEG-neurofeedback: a double-blind randomized placebo-controlled feasibility study. J Neural Transm. 2011; 118: 275-84.
3. Logemann HN, Lansbergen MM, Van Os TW, Böcker KB, Kenemans JL. The effectiveness of EEG-feedback on attention, impulsivity and EEG: a sham feedback controlled study. Neurosci Lett. 2010; 479: 49-53.
4. Egger J, Carter CM, Graham PJ, Gumley D, Soothill JF. Controlled trial of oligoantigenic treatment in the hyperkinetic syndrome. Lancet 1985; 1: 540–55.
5. Kaplan BJ, McNicol J, Conte RA, Moghadam HK. Dietary replacement in preschool-aged hyperactive boys. Pediatrics 1989; 83: 7–17.
6. Carter CM, Urbanowicz M, Hemsley R, et al. Effects of a few food diet in attention deficit disorder. Arch Dis Child 1993; 69: 564–68.
 7. Schulte-Körne G, Deimel W, Gutenbrunner C, et al. Effect of an oligo-antigen diet on the behavior of hyperkinetic children. Z Kinder Jugendpsychiatr Psychother 1996; 24: 176–83 (in German).
8. Schmidt MH, Möcks P, Lay B, et al. Does oligoantigenic diet influence hyperactive/conduct-disordered children—a controlled trial. Eur Child Adolesc Psychiatry 1997; 6: 88–95.
9. Benton D. The impact of diet on anti-social, violent and criminal behaviour. Neurosci Biobehav Rev. 2007; 31: 752-74.
10. Hill P, Taylor E. An auditable protocol for treating attention deficit/hyperactivity disorder. Arch Dis Child 2001; 84: 404–09.
11. Pelsser, L.M., Frankena, K., Toorman, J. et al. Effects of a restricted elimination diet on the behaviour of children with attention-deficit hyperactivity disorder (INCA study): a randomised controlled trial. Lancet 2011; 377: 494-503.
12. RIVM briefrapport 350021002/2011. Voeding en ADHD: beoordeling van de INCA-studie. 2011.

 


Dit bericht delen: