Nieuw advies Gezondheidsraad voor de behandeling van eetstoornissen

Nieuw advies Gezondheidsraad voor de behandeling van eetstoornissen

1 juli 2022 0 Door Majorie Former
Dit bericht delen

Eetstoornissen, zoals anorexia nervosa, boulimia nervosa, eetbuistoornis en de vermijdende of restrictieve voedselinnamestoornis ARFID, zijn ernstige psychiatrische aandoeningen die ook vaak ernstige lichamelijke gevolgen hebben. Gemiddeld duurt het vier jaar voor iemand passende hulp krijgt. Gebrek aan kennis bij jongeren, hun ouders en professionals, lange wachtlijsten en een versnipperd zorgaanbod zijn daaraan debet. De Gezondheidsraad adviseert de preventie vooral te richten op het vergroten van de mentale weerbaarheid van jongeren, onder andere door hun zelfvertrouwen te verbeteren en hen te leren verantwoord en kritisch om te gaan met (sociale) media.

Screeningsinstrument


Van belang is dat zelf eerder beseffen dat ze ziek zijn en dat hun omgeving het sneller opmerkt. Een goed screeningsinstrument is nodig voor de vroege herkenning. Verder valt winst te behalen met een laagdrempelig behandelaanbod, dat meteen kan starten. Dat voorkomt dat klachten erger worden en helpt de wachttijd voor specialistische behandeling te overbruggen of dergelijke behandeling zelfs overbodig te maken.


Landelijke uniforme aanpak


De Gezondheidsraad adviseert een landelijk uniforme aanpak van eetstoornissen, die op regionaal of gemeentelijkniveau uitgevoerd kan worden. Een snellere herkenning en behandeling van eetstoornissen is essentieel, omdat de prognose dan gunstiger is. Dat vraagt volgens de commissie om een landelijke uniforme aanpak, die kan worden geïmplementeerd op gemeente lijk of regionaal niveau. Essentieel daarin zijn volgens de commissie een kennisinfrastructuur voor scholing en bovenregionale samenwerking en een landelijk registratiesysteem. Ook is het van belang dat kinderen, en ouders worden betrokken bij de opzet, uitvoering en evaluatie.

Advertentie


Vergroten mentale weerbaarheid


De commissie adviseert preventie vooral te richten op het vergroten van de mentale weerbaarheid van en jongeren (waaronder zelfvertrouwen, zelfbeeld en lichaamsbeleving), het voorlichten en informeren van ouders en het vergroten van de media wijsheid bij kinderen en en hun ouders.


Laagdrempelig behandelaanbod


Vroege herkenning vraagt zowel om meer kennis (en ziektebesef) bij de zelf, hun ouders en betrokken beroepsgroepen als om een goed screeningsinstrument. Winst in de vroege behandeling is volgens de commissie te behalen door te zorgen voor een laagdrempelig behandelaanbod dat direct na de diagnose kan worden ingezet. Ook zou de kennis en zorg meer gebundeld kunnen worden. Over de behandeling van comorbiditeit is nog te weinig bekend. De commissie adviseert te investeren in meer onderzoek naar eetstoornissen; hiervoor heeft zij een onderzoeksagenda opgesteld.

Hier is het advies van de Gezondheidsraad te downloaden.

Bron: Nieuwsbrief Gezondheidsraad juni 2022


Dit bericht delen