Presentatie van de eerste resultaten van de MONDAY studie

Presentatie van de eerste resultaten van de MONDAY studie

6 december 2022 0 Door Majorie Former
Dit bericht delen:

door Majorie Former, 6 december 2022

Tijdens het symposium ‘Samen sterk voor optimale voedingszorg in de eerste lijn’ dat op 1 december 2022 plaatsvond bij Nutricia Research werden de eerste resultaten van de MONDAY studie gepresenteerd door onderzoekers Harriët Jager-Wittenaar en Martine Sealy.

MONDAY-studie


MONDAY staat voor: MOnitoring Nutritional status and DietArY intake bij cliënten met (risico op) ondervoeding in de eerste lijn. MONDAY heeft als doel: Samen werken aan een uniforme verzameling van practice-based data rondom (risico op) ondervoeding ten behoeve van de toegevoegde waarde van de eerstelijns diëtist. Het onderzoek, dat in 2019 is gestart, is een initiatief binnen FAITH research vanuit het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing van de Hanzehogeschool Groningen en Nutricia, met het doel bij te dragen aan het verder verbeteren van de dieetbehandeling van (risico op) ondervoeding.


Inzicht in diëtistisch handelen bij ondervoeding in de eerste lijn


Met MONDAY willen de onderzoekers op grote schaal inzicht krijgen in het diëtistisch handelen bij eerstelijns dieetbehandeling van (risico op) ondervoeding. Het practice-based genereren van data, waarbij diëtisten zelf de data verzamelen, heeft als doel de dieetbehandeling verder te verbeteren. Op basis van benchmarking kunnen vergelijkingen met collega-diëtisten binnen eigen praktijk en/of andere diëtistenpraktijken worden gemaakt. Tijdens het onderzoek worden gegevens vastgelegd over het verloop in de voedingsinname en voedingstoestand en het behalen van dieetbehandeldoelen bij cliënten met (risico op) ondervoeding. Belangrijke data worden gestructureerd vastgelegd.


Practice-based onderzoek


MONDAY is een observationeel practice-based onderzoek. De MONDAY werkwijze is gebaseerd op de Richtlijn Ondervoeding van de Stuurgroep Ondervoeding. Aan de deelnemende diëtisten worden trainingen gegeven en intervisie sessies. Dataverwerking , data-analyse en terugkoppeling aan de deelnemende diëtisten vindt plaats door de Hanzehogeschool Groningen.


Voorlopige resultaten


Tot nu toe nemen bijna 30 diëtistenpraktijken deel. Tot oktober 2022 zijn 337 cliënten geïncludeerd. Er worden nog steeds deelnemers geïncludeerd tot maximaal 750. Veranderingen in energie- en eiwitinname worden bijgehouden en berekend en het gewicht en spiermassa (met een bio-impedantiemeting; BIA) en de PG-SGA score en PG-SGA categorie worden gemeten. Er zijn vijf contactmomenten: op dag 1, dag 5, week 1, week 6 en week 12.


Uit de voorlopige resultaten blijkt dat de gemiddelde energie-inname significant toeneemt met ca 400 kcal. De eiwitinname stijgt ook significant, met bijna 20 gram eiwit/dag. Het gemiddelde gewicht is gestegen van 62,2 naar 64,2 kg. Dat is 3%, een significante toename. De mediane PG-SGA waarde verbeterde van 13 naar 7, wat betekent dat cliënten aan het einde van de 12 weken nog wel steeds begeleiding door de diëtist nodig hebben. De drie behandeluren die zorgverzekeraars betalen, blijken te weinig te zijn.

Winstpunten voor diëtisten


Uit een enquête onder de deelnemende diëtisten komen winstpunten voor de praktijk naar voren. Zo biedt MONDAY meer structuur, controle en inzicht in het eigen handelen. Het is een praktisch goed uitvoerbare werkwijze. Het kost in het begin wel iets meer tijd, maar de diëtisten worden gedurende het traject steeds handiger in het registreren van gegevens.
Renate de Schaap, eigenaar van een diëtistenpraktijk met zes locaties besprak haar ervaringen met de MONDAY aanpak. Voorheen maakte ze nog geen gebruik van de BIA metingen, maar sinds de start van het onderzoek doet ze (en haar collega’s) dat wel. Cliënten zijn gemotiveerder om de adviezen op te volgen, omdat ze resultaat zien in toename van hun spiermassa en de zelfredzaamheid neemt toe. Ook de diëtisten die meedoen zijn heel gemotiveerd, omdat ze meetbare resultaten van hun behandeling zien. Renate vindt ook het gestructureerd werken en vastleggen van data een pluspunt.


Verbetering van de voedingszorg


De tussentijdse conclusie van de eerste resultaten van de MONDAY studie is dat er een duidelijke verbetering in voedingsinname en voedingstoestand bij cliënten optreedt binnen 12 weken. Voor diëtisten kost het registreren van data meer tijd, maar het levert wel meer controle, structuur en inzicht op, wat leidt tot optimalisatie van de voedingszorg.

Benieuwd naar ervaringen uit de praktijk? Bekijk hier de MONDAY video.

Kijk voor meer informatie op: https://www.faithresearch.nl/onderzoek/thuiszorg


Dit bericht delen: