Vleesconsumptie niet verder gedaald

Vleesconsumptie niet verder gedaald

23 oktober 2017 Uit Door Majorie Former
Dit bericht delen

De daling in vleesverbruik heeft zich in 2016 niet doorgezet. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research in opdracht van Wakker Dier. In 2016 verbruikte de Nederlander met ruim 76 kilo vrijwel evenveel vlees als in het jaar ervoor. Wakker Dier is bezorgd: “De huidige vleesconsumptie is voor mens, dier en milieu niet houdbaar. Helaas laten deze cijfers zien dat dit besef in Nederland nog niet is doorgedrongen.”

Nederland eet vooral veel varkensvlees
Het totale verbruik van vlees en vleeswaren (op basis van karkasgewicht) per hoofd van de bevolking in Nederland beloopt in 2016 bijna 77 kg. Dat is vrijwel gelijk aan het verbruik in het jaar daarvoor. Iets minder dan de helft van het verbruik in 2016 – zo’n 36 kg – bestaat uit varkensvlees. Pluimveevlees maakt bijna een derde uit van de vleesconsumptie in Nederland en rundvlees een vijfde. Er is in Nederland in 2016 gemiddeld per hoofd 1 kg kalfsvlees gegeten en ruim 1 kg schapen- en geitenvlees. Paardenvlees wordt in Nederland nauwelijks gegeten. Bij deze cijfers gaat het om het verbruik op basis van karkasgewicht, dus vlees inclusief been. Als vuistregel geldt dat daarvan ongeveer de helft uit vlees en vleeswaren bestaat.
Met de stabilisatie van het vleesverbruik in 2016 ten opzichte van 2015 lijkt voorlopig een einde te zijn gekomen aan de licht dalende trend in het vleesverbruik, die zich sinds 2010 voordoet. Tussen 2010 en 2015 daalde het verbruik in Nederland van zo’n 79 kg in 2010 naar ruim 76 kg in 2015 per hoofd van de bevolking. Dat is een afname van zo’n 3%. De daling in het vleesverbruik in 2010-2015 wordt veroorzaakt doordat het verbruik van varkensvlees en rundvlees iets is afgenomen; het verbruik van de overige vleessoorten is daarentegen vrij stabiel. De daling in de periode 2010-2015 volgde na een lichte toename van het verbruik in de jaren 2005-2010 van ruim 76 kg naar 79 kg per hoofd. De vleesconsumptie in 2016 ligt dus weer op het niveau van 2005.
 
Toelichting onderzoek
Wageningen Economic Research berekende voor de derde maal in opdracht van Wakker Dier de vleesconsumptie in Nederland op basis van statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de productie, invoer en uitvoer van vlees. Wageningen Economic Research is onderdeel van Wageningen University & Research.

Rapport Vleesconsumptie per hoofd van de bevolking in Nederland, 2005-2016
 


Dit bericht delen