Voedingsadvies op maat met de Eetscore

Voedingsadvies op maat met de Eetscore

27 maart 2018 Uit Door Majorie Former
Dit bericht delen

Met de inzet van de Eetscore in de transmurale zorg kunnen voedingspatronen inzichtelijk en bespreekbaar worden gemaakt. De Alliantie Voeding in de Zorg start een project om de inzet van de Eetscore in de transmurale zorg te optimaliseren en zo een gezonder eetpatroon te bevorderen bij mensen met een chronische ziekte. ZonMw ondersteunt dit project via het programma ‘Kwaliteit van Zorg: Ondersteuning Kwaliteitsinstituut’

Voeding bij chronisch ziekte
In 2014 hadden 8,2 miljoen mensen in Nederland een of meerdere chronische ziekten. Uit de Kennissynthese Voeding in de Behandeling van Chronische Ziekte blijkt dat voedingsadviezen vrijwel niet worden ingezet. Terwijl met goede voeding gezondheidswinst kan worden behaald. Een gevalideerd meetinstrument als de Eetscore maakt voedingspatronen inzichtelijk en bespreekbaar in de zorgpraktijk. Zo kan voedingsadvies in de behandeling worden toegepast, naast medicatie, bewegen, stoppen met roken. Met dit ZonMw project wordt de Eetscore toepasbaar gemaakt in de zorgketen en wordt dit afgestemd met patiënten, professionals en organisaties.                                     

Brede toepassing
Om een goede implementatie en brede toepassing in de zorg mogelijk te maken is als doel gesteld dat het te ontwikkelen meetinstrument voldoet aan het Toetsingskader kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten van Zorginstituut Nederland. De  resultaten van dit onderzoek kunnen worden ingebed in de bestaande richtlijnen van de Zorgmodule Voeding. Dit Alliantie project bouwt verder op het onderzoek van Wageningen University & Research en de pilot projecten die reeds in Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn uitgevoerd. De Nederlandse Vereniging van Diëtisten brengt brede expertise in over voedings- en dieetadvisering en ten aanzien van richtlijnen.

Aanpak
Om tot succesvolle implementatie en uitrol van de Eetscore voor het geven van voedingsadvies in transmurale zorgpaden zijn drie pijlers gedefinieerd:
Communicatie van voedingsadviezen – Via kwalitatief en kwantitatief onderzoek worden wensen rondom voedingsadvies in kaart gebracht.
Proof of Principal study – systematische evaluatie van de implementatie in de ketenzorg bij een geselecteerde patiëntgroep / bij mensen met hypertensie.
Kennisdelen – afstemming met relevante beroepsgroepen, zorgorganisaties en patiëntengroepen. Op 22 maart is er op het seminar Goede Voeding in de zorg – The Next Step een key note lecture over de inzet van Eetscore in transmurale voedingszorg. Kijk hier voor het programma van het seminar, of meld u direct aan.

Over de Eetscore
Wageningen University & Research, ontwikkelde en valideerde de Eetscore. Eerder is ook ZonMW subsidie gekregen voor het Eetscore project  ‘Variation and changeability of dietary patterns: a prerequisite for public health interventions’. De Eetscore beoordeelt in welke mate iemand voldoet aan de Richtlijnen Goede Voeding. Uit onderzoek blijkt de Eetscore een valide middel om bij de gemiddelde Nederlandse bevolking het voedingspatroon te analyseren. Na het invullen van de korte digitale vragenlijst krijgen mensen een persoonlijk advies om gezonder te eten. Ze kunnen zelf kiezen met welke componenten ze het eerst aan de slag gaan.

Website Eetscore

Bron: nieuwsbericht Alliantie in de zorg, maart 2018


Dit bericht delen