Voedingsadvies – Wat vindt de patiënt ervan?

Voedingsadvies – Wat vindt de patiënt ervan?

4 april 2019 Uit Door Majorie Former
Dit bericht delen:

Hoe ervaren patiënten het krijgen van voedingsadvies tijdens ziekenhuisopname? Volgen ze de adviezen ook op ná ontslag? Dit is onderzocht, onder leiding van onderzoeksdiëtist Emmelyne Vasse en Prof. Ben Witteman, met data uit het Cater with Care project. Meer kennis hierover kan de kwaliteit van de transmurale voedingszorg ten goede komen. Er is nog weinig bekend over hoe patiënten voedingsadviezen ervaren. Ook over het toepassen van voedingsadvies na ontslag uit het ziekenhuis is weinig bekend. Met data uit het project Cater with Care zijn knelpunten rondom voedingsadviezen in kaart gebracht vanuit de patiëntervaring. Op basis daarvan kan voedingsadvies in de zorg verbeterd worden. 47 oudere patiënten zijn door diëtisten uit Ziekenhuis Gelderse Vallei geïnterviewd tussen 4 en 24 weken na ontslag uit het ziekenhuis. Dit waren patiënten met en zonder (risico op) ondervoeding. Zowel de ervaringen met voedingsadviezen tijdens ziekenhuisopname als de toepassing ervan na ontslag zijn nagevraagd.

Knelpunten in voedingsadvies
Weinig patiënten slagen erin de voedingsadviezen ook na ontslag op te volgen. Veel genoemde barrières hierbij zijn: gebrek aan eetlust, smaakveranderingen, te moe om boodschappen doen of te koken, en vergeten te eten. Patiënten hebben vaak ook te weinig kennis over gezonde voeding. Ook gaven patiënten aan het voedingsadvies niet meer te herinneren. Duidelijke voorlichting aan de patiënt tijdens opname en samenwerking tússen zorgprofessionals uit tweede en eerste lijn, is essentieel. Sommige voedingsadviezen blijken makkelijker toe te passen dan andere. Het verbeteren van de vochtinname en/of een vermindering van het snackgedrag werden het vaakst wél opgevolgd.

Gezondheidswinst door voeding
De resultaten van dit onderzoek worden meegenomen in het project Eetscore Transmuraal. Effectieve aandacht voor voeding vóór, tijdens en ná behandeling in het ziekenhuis kan gezondheidswinst opleveren. Gemiddeld is 1 op de 4 tot 5 patiënten in ziekenhuizen, zorginstellingen en de thuiszorg ondervoed(1). Dit heeft negatieve gevolgen, zoals een langere opnameduur en een verminderde kwaliteit van leven. Eerder onderzocht de Alliantie Voeding ook de ervaring van de patiënt met voedingsadvies in het zorgpaden borst- en darmkanker.

Transmurale voedingszorg
Ziekenhuis Gelderse Vallei werkt nauw samen met diverse zorginstellingen en eerstelijns zorgverleners om patiënten de best mogelijke zorg te bieden. In deze transmurale samenwerkingen is ook aandacht voor goede voedingszorg. De afdeling diëtetiek van Ziekenhuis Gelderse Vallei participeert hiervoor in een regionaal diëtisten overleg. Diëtisten en artsen uit het ziekenhuis geven voedingsadvies tijdens opname. Bij ontslag worden deze adviezen teruggekoppeld in de overdracht aan de huisarts en wordt een eerstelijns diëtist in geschakeld als de patiënt dit wil Zo kunnen voedingsadviezen ook ná verblijf in het ziekenhuis worden nageleefd.
(1) Kruizenga, H., et al. (2017). Richtlijn ondervoeding. Herkenning, diagnosestelling en behandeling van ondervoeding bij volwassenen. Uitgevoerd door de Stuurgroep Ondervoeding en de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.

Contact: Emmelyne Vasse, projectmedewerker Alliantie Voeding in de Zorg, VasseE@zgv.nl

Bron: Alliantie Voeding, nieuwsbrief maart 2019 


Dit bericht delen: