Zeven organisaties werken samen in het Platform Voeding Nederland

Zeven organisaties werken samen in het Platform Voeding Nederland

19 september 2020 Uit Door Majorie Former
Dit bericht delen:

Het nieuwe Platform Voeding Nederland wil bijdragen aan de gezondheid van inwoners van Nederland op basis van onze gezamenlijke visie op voeding, met professionals die betrokken zijn bij preventie en behandeling van leefstijlgerelateerde aandoeningen. Dit doet zij door het uitdragen van het belang van voeding bij preventie en behandeling van leefstijlgerelateerde aandoeningen naar professionals en het versterken van eenduidigheid van informatie, adviezen en scholing op het gebied van voeding

Eenduidige wetenschappelijke informatie

Platform Voeding Nederland is een samenwerkingsverband tussen 7 partijen met autoriteit op het gebied van voeding te weten het Voedingscentrum, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, de Vereniging Arts en Leefstijl, de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, de Alliantie Voeding in de Zorg, de Diëtisten Coöperatie Nederland en de Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen. Het platform is ontstaan vanuit de behoefte aan eenduidige, wetenschappelijk onderbouwde informatie over voeding richting (zorg)professionals. Platform Voeding Nederland wil bijdragen aan de gezondheid van alle inwoners van Nederland door gezamenlijk het belang van voeding bij preventie én behandeling van leefstijlgerelateerde aandoeningen uit te dragen naar professionals. Daartoe richt het platform zich op het bevorderen van onderbouwde informatie, adviezen én scholing op het gebied van voeding, door samenwerking en afstemming.

Samen voor juiste informatie over voeding

De samenwerkende partijen bundelen de krachten omdat juist over voeding veel versnipperde informatie bestaat. Dr Kirsten Berk (diëtist-onderzoeker, Diëtisten Coöperatie Nederland, Nederlandse Vereniging van Diëtisten): “Er komt veel informatie over voeding voorbij in de (social) media, soms wetenschappelijk onderbouwd, maar vaak ook niet. Hierdoor kan verwarring ontstaan bij zowel zorgprofessionals als hun patiënten/cliënten.” Bovendien is er in toenemende mate behoefte bij zorgprofessionals aan informatie over gezonde voeding. “We vinden het belangrijk dat de informatie over voeding, die vanuit diverse partijen wordt gegeven aan professionals, eenduidig is”, aldus Dr Gerda Feunekes, directeur van het Voedingscentrum. De Richtlijnen goede voeding en Voedingsnormen vormen de basis van de adviezen voor gezonde voeding. Voor mensen met bepaalde aandoeningen vormen deze richtlijnen ook het uitgangspunt. Er kan van deze richtlijn worden afgeweken op basis van onderbouwde voedingsadviezen uit diverse ziekte-specifieke richtlijnen, onder begeleiding van een professional.

Scholing in voeding

Vanuit Platform Voeding Nederland is de werkgroep ‘Voeding in het geneeskundecurriculum’ gestart. In deze werkgroep werken de partners van het platform samen met de landelijke geneeskunde opleidingen om bestaand voedingsonderwijs breed te implementeren en waar nodig nieuw materiaal te ontwikkelen. Ir Menrike Menkveld (Alliantie Voeding in de Zorg): “Er is al veel moois ontwikkeld, we hoeven niet allemaal opnieuw het wiel uit te vinden. Daarbij willen we hiaten in het voedingsonderwijs opvullen door nauwe afstemming met Wageningen Universiteit en Student & leefstijl”. Voorbeelden zijn de gemeenschappelijke stages van studenten geneeskunde en Human Nutrition & Health en het doorontwikkelen van voeding-MOOCs (Massive Open Online Courses) voor artsen. Platform Voeding Nederland denkt ook mee in het project ‘Overgewicht en Leefstijl in Zorgopleidingen’, dat de Alliantie Voeding in de Zorg uitvoert voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de ambities van het Nationaal Preventieakkoord op dit domein te realiseren.

Over Platform Voeding Nederland

Vanaf 2018 zijn de partijen de samenwerking gestart. Dr Annet Roodenburg (Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen): “Bij een eerste gesprek bleken er zoveel gemeenschappelijke uitdagingen te zijn, dat we het initiatief een vervolg en de naam Platform Voeding Nederland hebben gegeven. Op deze manier willen we professionals verbinden en inspireren om aan de slag te gaan met onze visie op voeding.”

Lees meer op website: https://platformvoedingnederland.nl/


Dit bericht delen: