Blootstelling aan fastfoodketens is mede oorzaak van overgewicht

Blootstelling aan fastfoodketens is mede oorzaak van overgewicht

2 november 2023 0 Door Majorie Former
Dit bericht delen:

De resultaten van onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen laten zien dat de blootstelling aan fastfood restaurants een onderdeel van de verklaring zouden kunnen zijn van de toename in overgewicht in de Nederlandse bevolking. Mensen die binnen een straal van 1 kilometer in de buurt van een fastfood restaurant wonen hebben gemiddeld een hogere BMI. Beleidsmaatregelen ten behoeve van een gezondere voedselomgeving zijn nodig om een gezonde leefstijl makkelijker te maken en de overgewicht-epidemie te tackelen.

Fastfood restaurants

De overgewicht-epidemie is één van de grootste uitdagingen voor de Nederlandse volksgezondheid. Het aandeel Nederlandse volwassenen met overgewicht is toegenomen van 33% in 1981 tot 50% in 2022. Naar verwachting heeft 62% van de volwassen Nederlanders overgewicht in 2040. Een hoge blootstelling aan fastfood restaurants, zoals snackbars en grote fastfoodketens kan een verklaring zijn voor deze toename van overgewicht.

Lifelines-onderzoek

Voor zijn proefschrift onderzocht Carel-Peter van Erpecum de relatie tussen de blootstelling aan fastfood restaurants en Body Mass Index (BMI, een maat voor overgewicht) in Lifelines, een grootschalig onderzoek in Noord-Nederland. Meer dan driekwart van de Lifelines deelnemers had minstens één fastfood restaurant binnen één kilometer rondom het huis. Deelnemers met meer fastfood restaurants binnen één kilometer hadden gemiddeld een hoger BMI en hun BMI nam meer toe over de tijd. Bovendien gingen toenames in de blootstelling aan fastfood restaurants, bijvoorbeeld door een verhuizing naar een gebied met meer fastfood restaurants, gepaard met een toename in BMI. Mensen uit kwetsbare buurten en waren met name kwetsbaar voor fastfood restaurants. Dit geldt vooral voor jongvolwassenen met een hoger genetisch risico op een hoog BMI. Opvallend genoeg had de aanwezigheid van gezonde voedselaanbieders geen invloed op de relatie tussen fastfood restaurants en BMI.

Gezonde voedselomgeving

De resultaten van Van Erpecum laten zien dat de blootstelling aan fastfood restaurants een onderdeel van de verklaring zouden kunnen zijn van de toename in overgewicht in de bevolking. Beleidsmaatregelen ten behoeve van een gezondere voedselomgeving zijn nodig om een gezonde leefstijl makkelijker te maken en de overgewicht-epidemie te tackelen.

Proefschrift: The role of fast-food outlet exposure in body mass index, C.P.L. van Erpecum, MSc, promotie 6 november 2023, Faculteit Medische Wetenschappen, UMCGroningen

Bron: nieuwsbericht RUG nieuws 1 november 2023


Dit bericht delen: