Gratis nascholingen over dieetadvisering en problemen rondom voeding bij Cerebrale Parese

Gratis nascholingen over dieetadvisering en problemen rondom voeding bij Cerebrale Parese

25 juni 2020 Uit Door Voeding & Visie
Dit bericht delen:

Ga voor deze e-learning direct naar: www.online-e-learning.nl

Cerebrale Parese is een levenslange aandoening die de hersen- en motorische functies van het lichaam aantast. De ziekte wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan symptomen en variatie in ernst. De neurologische beperkingen gaan vaak samen met voedingsproblematiek.

(Deze e-learning modules zijn uitsluitend voorbehouden aan de diëtisten en andere healthcare professionals)

Bij jonge kinderen kan de ziekte zorgen voor blijvende stoornissen in de ontwikkeling van houding en beweging die aan niet-progressieve hersenafwijkingen worden toegeschreven en die leiden tot beperkingen. Behalve de motorische stoornissen zijn er vaak ook stoornissen van horen en zien, cognitie, communicatie en gedrag, evenals epilepsie en secundaire problemen van spierstelsel en skelet. Vanwege deze stoornissen komt voedingsproblematiek vaak voor. Multidisciplinaire zorg is dan noodzakelijk.In de nascholing komt u alles te weten over het dieetadvies en de diverse factoren die van invloed zijn op de voedingstoestand van patiënten met Cerebrale Parese. De complete nascholing bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over de ziekte in het algemeen en in het tweede deel komt specifiek de voedingstoestand van kinderen met Cerebrale Parese aan bod.

E-learning deel I: Cerebrale Parese & problemen rondom voeding
E-learning deel II: Dieetadvisering bij kinderen met Cerebrale Parese
Aanbieder: De e-learning wordt u aangeboden door Voeding & Visie Educatief.
Docent(en): Coby Wijnen, diëtist Spierziekten Nederland en Dea Schröder, diëtist Roessingh revalidatiecentrum Enschede.
Doelgroep: Diëtisten
Accreditatie: De e-learnings zijn voor diëtisten geaccrediteerd door de Stichting Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) voor in totaal 5 studiepunten.
Educational grant: Deze e-learnings zijn mogelijk gemaakt dankzij een educational grant van Nestlé Health Science.
Prijs: De e-learnings Cerebrale Parese zijn kosteloos te volgen.

Ga voor deze e-learning direct naar: www.online-e-learning.nl


Dit bericht delen: