Conceptrichtlijnen Gezondheidsraad over voeding tijdens zwangerschap

Conceptrichtlijnen Gezondheidsraad over voeding tijdens zwangerschap

8 mei 2019 Uit Door Majorie Former
Dit bericht delen:

De Gezondheidsraad biedt van 26 april tot en met 9 juni 2019 de gelegenheid om commentaar te leveren op de conceptversie van het achtergronddocument Schadelijke effecten van stoffen en micro-organismen in de voeding tijdens de zwangerschap. Dit document is opgesteld door de Commissie Voedingsaanbevelingen voor zwangere vrouwen. Het is het eerste van vier achtergronddocumenten die worden opgesteld ten behoeve van de advisering over voedingsaanbevelingen voor zwangere vrouwen.

Omdat in het advies Richtlijnen goede voeding 2015 specifieke aanbevelingen voor zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en kinderen tot twee jaar buiten beschouwing zijn gelaten, heeft de minister gevraagd om voor deze doelgroepen afzonderlijk aanbevelingen op te stellen. In het achtergronddocument ´Werkwijze bij de evaluatie van de literatuur´ beschrijft de commissie hoe zij de stand van wetenschap heeft geëvalueerd voor het advies over voedingsaanbevelingen voor zwangere vrouwen. In een afzonderlijk adviestraject zullen de aanbevelingen voor de andere twee groepen worden afgeleid.

In het eerste achtergronddocument ´Schadelijke effecten van stoffen en micro-organismen in de voeding tijdens de zwangerschap´komen de volgende stoffen in de voeding aan de orde: acrylamide, alcohol, cafeïne, furanen, glycyrrhizine (zoethout), hormoonverstorende stoffen – met name soja-isoflavonen, kruidenpreparaten, retinol (vitamine A) en superfoods. Ook micro-organismen worden behandeld, zoals  probiotica, listeria  monocytogenes, toxoplasma gondii en andere micro-organismen die voedselinfecties kunnen veroorzaken.

Bepaalde schadelijke stoffen blijven in dit achtergronddocument buiten beschouwing, zoals PCB’s, dioxinen, methylkwik en lood. Ook zoetstoffen worden in dit document niet geëvalueerd. De reden hiervoor is dat de Europese voedselautoriteit EFSA momenteel alle reeds op de markt toegelaten zoetstoffen met E-nummers opnieuw op veiligheid beoordeelt. De commissie wil deze beoordeling, die in 2020 afgerond moet zijn, afwachten.

Op de website van de Gezondheidsraad zijn de documenten te downloaden.


Dit bericht delen: