Gezonde schoollunch en meer bewegen op de basisschool helpen tegen overgewicht

Gezonde schoollunch en meer bewegen op de basisschool helpen tegen overgewicht

11 december 2020 Uit Door Majorie Former
Dit bericht delen:

Ouders, kinderen én basisscholen staan positief tegenover een gezonde schoollunch en meer bewegen op school om overgewicht tegen te gaan. Uit het onderzoek blijkt verder dat met de invoering van een schoollunch in combinatie met meer bewegen op school, het percentage kinderen van 4 tot 18 jaar met overgewicht zou kunnen dalen van 13,5% naar 10,2% in 2040, en kinderen met obesitas van 2,8% naar 2,3% in 2040. Hiermee kunnen de ambities van het Nationaal Preventieakkoord voor kinderen met overgewicht en obesitas in 2040 voor een groot deel worden gehaald.

Dit blijkt uit onderzoek dat is gedaan in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uitgevoerd door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu , Universiteit Maastricht, Wageningen University & Research en Vrije Universiteit Amsterdam naar aanleiding van eerdere succesvolle regionale projecten met gezonde schoollunches en meer bewegen in het basisonderwijs.

Kosten schoollunch

De kosten voor een lunch op school zijn € 2,40 per dag en in combinatie met extra beweegactiviteiten  €4,50 per dag. Ouders geven aan hiervoor € 1,75 per dag per kind te willen betalen. Omdat niet alle kosten daarmee gedekt zijn, is aanvullende financiële ondersteuning nodig.  

Zelfsmeerlunch

Samen gezond lunchen op school kan goed met een zelfsmeerlunch. Hierbij maken kinderen zelf op school een gezonde lunch klaar. Door een zelfsmeerlunch eten kinderen meer fruit, groente en bruin brood en drinken ze meer melk en water en minder suikerhoudende dranken.

Voor de organisatie van zo’n zelfsmeerlunch kan een cateraar in de arm worden genomen of scholen kunnen dat zelf doen. Een goede coördinatie is dan wel een vereiste. Meer bewegen op school kan bijvoorbeeld door tussen de lessen meer beweegmomenten in te lassen. Voor extra sport- en spelactiviteiten kan de hulp ingeroepen worden van medewerkers van naschoolse opvang en buurtsportcoaches van gemeenten.

Meer weten over gezond lunchen en meer bewegen op basisscholen? Bekijk www.degezondebasisschoolvandetoekomst.nl en http://etenopschool.org.

Gezonde School

Het RIVM is niet verantwoordelijk voor het interventieprogramma Gezonde Basisschool van de Toekomst. Wel werkt het RIVM samen met GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio , MBO middelbaar beroepsonderwijs  Raad, PO-Raad en VO-raad binnen het programma Gezonde School. De missie van dit programma is een gezonde leefstijl in het DNA van elke school. Voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO. Meer weten? Bekijk www.gezondeschool.nl


Dit bericht delen: