Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (MDR CVRM) is herzien

Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (MDR CVRM) is herzien

22 mei 2019 Uit Door Majorie Former
Dit bericht delen:

De Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (MDR CVRM) is herzien (3e herziening). Deze richtlijn is gericht op disciplines in de zorg bij verhoogd cardiovasculair risico. Met sterker gedifferentieerde streefwaarden voor bloeddruk en cholesterol, en meer aandacht voor ouderen, maatwerk en gezamenlijke besluitvorming.

De belangrijkste vernieuwingen zijn:

 • sterker gedifferentieerde streefwaarden voor bloeddruk en cholesterol,
 • meer aandacht voor beleid bij ouderen,
 • meer maatwerk, en ruimte voor samen met de patiënt het beleid bepalen.

Belangrijkste wijzigingen

 • De SCORE-tabel is gewijzigd. Zowel het risico op sterfte door een hart- en vaatziekte als het risico op morbiditeit door een hart- en vaatziekte wordt weergegeven. Het risico op sterfte is leidend bij het bepalen van de risicocategorie. Het risico op morbiditeit is weergegeven door een ‘range’, bijvoorbeeld van 3 tot 4% (omdat de schatting van dat risico onzekerder is dan de schatting op sterfte). Dit risico op morbiditeit kan gebruikt worden bij het bespreken van het risico op hart- en vaatziekten met de patiënt.
 • De LDL-C-streefwaarde bij patiënten jonger dan zeventig jaar met een doorgemaakte hart- en vaatziekte is gewijzigd naar 1,8 mmol/l.
 • Bij kwetsbare personen ouder dan zeventig jaar zonder hart- en vaatziekten is verlaging van het LDL-C niet aanbevolen.
 • Er is niet meer een lichte voorkeur voor diuretica bij de behandeling van een verhoogde bloeddruk. Alle groepen antihypertensiva zijn even effectief in het verlagen van bloeddruk. De keuze kan onder andere worden gebaseerd op patiëntkenmerken, voorkeuren van de patiënt, (eerdere) bijwerkingen en kosten.

Leefstijladviezen

Leefstijladviezen zijn onderdeel van alle maatregelen om het risico op hart- en vaatziekten te verlagen. Aanpassing van de leefstijl geeft een verlaging van het risico op hart- en vaatziekten. Voor een blijvende aanpassing is herhaling van de adviezen essentieel. Ga met de patiënt na op welke leefstijlfactor(en) de grootste winst te behalen is en wat de meest haalbare aanpak is.

Adviseer:

 • niet te roken en meeroken te vermijden;
 • voldoende te bewegen: ten minste 150 minuten per week matig intensieve inspanning, zoals wandelen en fietsen, verspreid over diverse dagen; niet meer dan 8 uur per dag te zitten;
 • te streven naar een optimaal gewicht: ≤ 70 jaar: BMI 20-25 kg/m2 en > 70 jaar: BMI 22-28 kg/m2;
 • gezond te eten volgens de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum;

Raad het gebruik van supplementen met rodegistrijst met het doel het LDL-cholesterol te verlagen niet aan. Raad het gebruik van visoliesupplementen met het doel het LDL-cholesterol te verlagen niet aan.

 • stress te voorkomen.

Naast aanbevelingen over de preventie van hart- en vaatziekten bij individuen zijn nu ook aanbevelingen voor interventies op populatieniveau/buiten de spreekkamer opgenomen om het risico op hart- en vaatziekten in de bevolking te kunnen verlagen.

De multidisciplinaire richtlijn is opgesteld door een werkgroep bestaande uit huisartsen, internisten, cardiologen, een neuroloog, een hart-vaatverpleegkundige en vertegenwoordigers van patiënten. Al deze partijen onderschrijven de richtlijn.

Link naar de richtlijn

Bron: NHG, 2 april 2019


Dit bericht delen: