Nederlandse consument kan gezond eten binnen grenzen van één aarde

Nederlandse consument kan gezond eten binnen grenzen van één aarde

5 oktober 2023 0 Door Majorie Former
Dit bericht delen:

Het onderzoek ‘Gezond eten binnen de grenzen van één aarde’- in opdracht van het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) – wijst uit dat duurzaam en gezond eten binnen de draagkracht van de aarde mogelijk is. Het aanscherpen van de huidige voedingsadviezen zoals de Schijf van Vijf is hiervoor een essentiële stap. De manier waarop wij eten is de grootste oorzaak van natuurverlies wereldwijd. Door ons menu aan te passen, door onder andere vaker plantaardig en lokaal te eten, ontstaat een voedselsysteem dat voldoende voedzaam eten biedt aan huidige en toekomstige generaties.

“De manier waarop wij in Nederland eten is niet duurzaam: het draagt bij aan biodiversiteitsverlies, klimaatverandering, vervuiling, ontbossing en overbevissing. De huidige officiële voedingsadviezen voor gezond eten houden hier nog onvoldoende rekening mee. We hebben daarom een onderzoek laten doen naar hoe een duurzaam menu in balans met natuur eruitziet. En de resultaten zijn positief”, zegt Corné van Dooren, adviseur duurzame voedselconsumptie WWF-NL.

Schijf van Vijf heeft update nodig

Ruim acht jaar geleden kwam het Voedingscentrum met de laatste update van de Schijf van Vijf. De Gezondheidsraad bracht toen de huidige richtlijnen ‘goede voeding’ uit. WWF-onderzoek laat zien dat de urgentie om de huidige voedingsadviezen aan te passen groot is. Een aanscherping zou zorgen voor een noodzakelijke vermindering van de impact van onze voedselconsumptie op natuur, milieu, klimaat en biodiversiteit. In vergelijking met hoe Nederlanders nu eten kan dit er onder andere voor zorgen dat de CO2-uitstoot van ons menu daalt met 49% tot 83% (vrouwen versus mannen).

Ook is er 48% tot 72% minder landbouwgrond nodig dan het huidige Nederlandse menu van de natuur vraagt. In totaal kan een aangepast menu in de toekomst zorgen voor het terugbrengen van biodiversiteitsverlies als gevolg van het Nederlandse menu met wel 55-84%.

Gezond en gevarieerd eten

De onderzoeksresultaten van het WWF-onderzoek tonen aan hoe aangescherpte voedingsrichtlijnen rekening houden met duurzaamheid zonder in te leveren op gezondheid. Ook sluiten deze aan bij de manier waarop er in Nederland gegeten wordt. Het aangepaste menu biedt een grote variatie aan voedingsmiddelen waar ook dierlijke producten een onderdeel van zijn.

Volledig veganistisch of vegetarisch eten is niet noodzakelijk. Wel is het nodig dat dierlijke producten minder op ons menu komen te staan dan in de huidige richtlijnen wordt geadviseerd. Zo kwam naar voren in het onderzoek dat, in vergelijking met het huidige Schijf van Vijf advies van tot 5 porties per week, de hoeveelheid vlees die wij eten het beste teruggebracht kan worden naar 0,5 tot 2 keer.

Het eten van meer peulvruchten, noten en vleesvervangers zorgt hier voor compensatie. Voor (dierlijke) melk en yoghurt zouden we moeten gaan naar 1 tot 2 porties per dag, in plaats van de huidige 2 tot 3 keer. Brood- en volkoren graanproducten blijven een belangrijke bron van voedingsstoffen samen met extra groenten en fruit met een lage milieu-impact.

Lees hier het uitgebreide rapport naar aanleiding van het onderzoek.

Het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) is een van de grootste internationale natuurbeschermingsorganisaties. We streven ernaar de prachtige rijkdom aan dier- en plantensoorten op aarde te beschermen. We zijn allemaal onderdeel van de natuur. Samen met anderen willen we een wereld tot stand brengen waarin mens en natuur in harmonie leven. Kijk voor meer informatie over onze projecten dichtbij en ver weg op: www.wwf.nl


Dit bericht delen: