Niet alcoholische dranken, suiker en zoetwaren en zuivel zijn de belangrijkste bronnen zijn voor de  inneming van mono- en disachariden.

Niet alcoholische dranken, suiker en zoetwaren en zuivel zijn de belangrijkste bronnen zijn voor de inneming van mono- en disachariden.

10 juli 2013 Uit Door Majorie Former
Dit bericht delen:

Het RIVM heeft naar aanleiding van een ad hoc vraag van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de bronnen van de inneming van energie en de inneming van mono- en disachariden met de gegevens van de Voedselconsumptiepeiling uit 2007-2010 in kaart gebracht.

De vragen waarop antwoord wordt gegeven, zijn
• Wat is de gebruikelijke inneming van mono- en disachariden voor jongens,
meisjes, mannen en vrouwen?
• Wat zijn de belangrijkste bronnen van mono- en disachariden voor jongens,
meisjes, mannen en vrouwen?
• Wat zijn de belangrijkste bronnen van energie voor jongens, meisjes,
mannen en vrouwen?
 
Uit de resultaten blijkt dat de gebruikelijke inneming van mono- en disachariden het hoogst is voor de 7-8  jarige meisjes (mediaan=140 gram/dag) en voor de 14-18 jarige jongens (mediaan = 157 gram/dag). De inneming daalt met de leeftijd circa een derde (medianen voor 51-69 jarige mannen en vrouwen zijn respectievelijk 103 en 90 gram/dag).

De bijdrage van mono en disachariden aan de energievoorziening neemt af met de leeftijd van circa 29,5 En% bij 7-8 jarige kinderen tot 17,6 En% bij 51-69 jarige mannen en tot 19,7 En% bij vrouwen van deze leeftijd.
 
Voor de meeste leeftijdsgroepen is de inneming uitgedrukt in gram/dag bij jongens en mannen hoger dan bij meisjes en vrouwen. Echter de bijdrage van mono- en dissachariden aan de hoeveelheid energie per dag is lager bij jongens en mannen vergeleken met meisjes en vrouwen, behalve voor de jongste groep jongens.
 
Deze resultaten laten zien dat de voedingsmiddelengroepen ‘niet alcoholische dranken’, ‘suiker en zoetwaren’ en ‘zuivel’ de belangrijkste bronnen zijn voor de inneming van mono- en disachariden. Deze drie groepen leveren ca. 60% van de inneming door volwassenen en ca. 75% van de inneming door kinderen. Bij kinderen is de bijdrage van de groep ‘niet alcoholische dranken’ hoger dan bij volwassenen, respectievelijk 30 en 20%. Binnen deze groep is het vooral de subgroep ‘limonades, isotone dranken, siropen’ die bijdraagt aan de inneming van mono- en disachariden.
 
Er zijn geen grote verschillen tussen de jongens en meisjes of tussen de mannen en vrouwen waarneembaar. Het grootste verschil wordt gezien bij de groep ‘fruit’ tussen mannen en vrouwen. Bij vrouwen levert deze groep 14% van de inneming van mono- en disachariden; bij mannen is dit 10% en bij kinderen 7-8%

Bron: MEMO  Bijdrage van voedingsmiddelengroepen aan de inneming van mono- en disachariden en energie, Resultaten van VCP 2007-2010, RIVM 26-06-2013


Dit bericht delen: