Schoolprogramma ter preventie van overgewicht zorgt voor gezonder eetpatroon vmbo-jongeren

Schoolprogramma ter preventie van overgewicht zorgt voor gezonder eetpatroon vmbo-jongeren

2 maart 2015 Uit Door Majorie Former
Dit bericht delen

Jongeren op het vmbo zijn steeds vaker te dik. In het lesprogramma DOiT, dat door onderzoekers van VUmc is ontwikkeld, staan gezonde voeding en beweging centraal. Femke van Nassau onderzocht de werking van dit programma in de praktijk. Ze ontdekte dat meisjes die DOiT volgden minder frisdrank gingen drinken en jongens vaker gingen ontbijten, maar dat effecten op gewicht vooralsnog uitbleven.

Het Dutch Obesity Intervention in Teenagers (DOiT) programma  is een lesprogramma bedoeld om overgewicht onder leerlingen op het vmbo te voorkomen. Bijzonder aan DOiT is de aandacht voor zowel gezonde voeding als voor voldoende bewegen. Leerlingen kiezen in het programma één gedrag waarmee ze aan de slag gaan, bijvoorbeeld het drinken van minder suikerhoudende dranken of regelmatiger ontbijten of sporten. De veelbelovende resultaten van een eerdere DOiT-studie gaven aanleiding om het programma klaar te maken voor landelijke uitrol in Nederland. 

Van Nassau volgde van 2011 tot 2013 twintig Nederlandse scholen die met het lesmateriaal gingen werken. Twintig maanden na de start van het programma dronken meisjes gemiddeld één glas minder suikerhoudende drank per dag, ook ten opzichte van meisjes op scholen die het DOiT-programma niet volgden. Jongens gingen iets vaker ontbijten. Effecten op gewicht waren nog niet zichtbaar.

DOiT in de praktijk
Het onderzoek van Van Nassau biedt inzicht in het gebruik van het programma in de praktijk. Docenten gaven ongeveer de helft van de geplande DOiT-lessen. De hoeveelheid gegeven lessen nam bovendien af gedurende de twee schooljaren. Als reden hiervoor gaven docenten: andere onvoorziene prioriteiten, uitval van docenten en een hoge werkdruk.
Van Nassau onderstreept met haar onderzoek dat het in de praktijk niet eenvoudig is om een bewezen effectief programma zo te implementeren als bedoeld door de ontwikkelaars, ook al kiest een school zelf voor het programma. Het onderzoek biedt beleidsmakers, interventie-ontwikkelaars en onderzoekers inzicht in bevorderende factoren en belemmeringen die een rol spelen bij het implementeren van effectief bewezen programma's in de praktijk.

DOiT is financieel mogelijk gemaakt door de Hartstichting en het SNS Reaal fonds.
bron: Persbericht VUmc


Dit bericht delen