Stuur een abstract in voor ESPEN 2017

Stuur een abstract in voor ESPEN 2017

16 november 2016 Uit Door Majorie Former
Dit bericht delen:

Hoe gaat het insturen van abstracts in zijn werk.
Vul het raamwerk in zoals hieronder staat. Bijna altijd volgt acceptatie. Je kunt een presentatie geven tijdens de NESPEN voorjaarsbijeenkomst op 23 en 24 maart 2017 maak je op een travel award. Daarnaast wordt door ESPEN young investigator ook een travel award verloot (één per land).

Een abstract voor ESPEN schrijf je volgens een vast raamwerk:
·         Background (achtergrond)
Hier beschrijf je de aanleiding voor je onderzoek, waarneming, literatuurstudie, hypothese
·         Goal (doel onderzoek)
·         Smart beschrijven van je onderzoek
·         Methods (gevolgde methode)
Hier beschrijf je hoe je de gegevens hebt verzameld, welke statistische bewerkingen hebt gedaan, hoe je populatie is samengesteld, in welke tijd je het onderzoek hebt uitgevoerd. Welke interventies zijn gedaan etc etc
·         Results (resultaten)
de uitkomsten van het onderzoek smart gedefinieerd
·         Conclusion (conclusie)
·         Beschrijving van je uitkomsten ten opzichte van je uitgangspunt, hypothese. Eventueel refereren aan literatuur of je uitkomst overeenkomt hiermee of afwijkt.
 
Deadlines
Inleveren van abstracts: 10 januari – 5 april 2017 (posters en oral presentations)
Late break abstracts: 13 mei 2017 – 18 juni 2017 (alleen posters)
 
Kijk voor meer informatie op www.espen.org


Dit bericht delen: