Tenminste Houdbaar Tot-datum werkt voedselverspilling in de hand.

Tenminste Houdbaar Tot-datum werkt voedselverspilling in de hand.

12 mei 2014 Uit Door Majorie Former
Dit bericht delen:

Sharon A.M. Dijksma, staatssecretaris van Economische Zaken, heeft voedselverspilling op de agenda geplaatst voor de Landbouw- en Visserijraad van 19 mei a.s. 2014 in Brussel. Nederland wil samen met Zweden het onderwerp voedselverliezen en voedselverspilling in Europa en in het bijzonder met betrekking tot houdbaarheidsdata op verpakkingen, bespreken in de Raad.

Nederland en Zweden willen de Europese Commissie aanmoedigen in haar acties ter preventie en vermindering van de voedselverspilling in Europa. Eén van de oorzaken van voedselverspilling is verwarring bij consumenten over houdbaarheidsdata op verpakkingen van voedsel. Europese regelgeving schrijft voor hoe en wanneer data op verpakkingen vermeld moeten worden. Door verwarring over houdbaarheidsdata gooien consumenten kilo’s ongebruikt voedsel onnodig in de vuilnisbak. Op pasta, rijst en koffie staat nu nog ‘Tenminste Houdbaar Tot’, terwijl deze producten nauwelijks over datum kunnen raken.

'Tenminste Houdbaar Tot' betekent dat een product niet meer voldoet aan de kwaliteitseisen door bijvoorbeeld kleurverschillen. De veiligheid is echter langer (soms maanden na het verlopen) gegarandeerd. Consumenten weten dit vaak niet. Ongeveer 15% van de voedselverspilling wordt veroorzaakt door houdbaarheidsdata op verpakkingen. 

In Nederland gooien we per persoon 47 kilo eten weg op jaarbasis. In een stad als Amsterdam komt dat per jaar neer op 38 miljoen kilo verspild voedsel. De wereldbevolking groeit tussen nu en 2050 naar verwachting met twee miljard mensen, terwijl de natuurlijke hulpbronnen voor voedselproductie onder druk staan. Daarom is een aanpak van voedselverspilling op Europees niveau nodig.
 
Nederland en Zweden vragen in dit verband expliciet aan de Commissie om te overwegen:
• de lijst met producten in Verordening 1169/2011 waarvoor geen verplichting
geldt om een datum op de verpakking te vermelden uit te breiden;
• samen met de lidstaten nader te onderzoeken welke mogelijkheden er nog meer zijn om een goede omgang met houdbaarheidsdata door consumenten te stimuleren.
Daarnaast wordt de Commissie meer ten algemene gevraagd te onderzoeken of er nog meer Europese regelgeving is die belemmerend werkt in relatie tot voedselverspilling.

De nationale doelstelling van het kabinet is te streven naar een vermindering van de verspilling van met 20% in 2015 vergeleken met 2009.
 
Brief staatssecretares
 
 
 
 


Dit bericht delen: