Aantal mensen met chronische ziekten stijgt in 2030.

Aantal mensen met chronische ziekten stijgt in 2030.

8 juli 2014 Uit Door Majorie Former
Dit bericht delen:

Dementie is in 2030 de belangrijkste doodsoorzaak. Vier op de tien mensen zijn dan chronisch ziek. De prevalentie van vrijwel alle ziekten en aandoeningen stijgt. De belangrijkste reden hiervoor is de vergrijzing. Het aantal mensen met een ouderdomsziekte als artrose, coronaire hartziekten, gezichtsstoornissen en COPD zal dan ook het sterkst toenemen. Het aantal mensen met overgewicht blijft stabiel (48 procent).

Deze en andere voorspellingen staan beschreven in het rapport  Volksgezondheid Toekomst Verkenning van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De belangrijkste punten uit de toekomstverkenning van het RIVM zijn:

  • Het aantal 65-plussers neemt toe van 16 procent in 2012 tot 24 procent in 2030.
  • Een nieuwe infectieziekte kan zich ‘elk moment’ aandienen.
  • Tussen 2012 en 2030 stijgt de levensverwachting van Nederlandse mannen van 79 tot 82 jaar. Bij vrouwen gaat de verwachting van 81 naar 83 jaar.
  • Het aantal chronisch zieken stijgt van 5,3 miljoen (32 procent van de bevolking) in 2011 naar 7 miljoen in 2030 (40 procent).
  • Het percentage Nederlandse rokers daalt van 23% in 2012 naar 19% in 2030 als de daling zoals die nu is, doorzet.
  • Het percentage zware drinkers zal in 2030 net als in 2012 uitkomen op 10 procent.
  • Een op de drie Nederlanders beweegt te weinig en dat zal ook in 2030 zo zijn.
  • Het aantal mensen met diabetes stijgt van ruim 830.000 in 2011 naar 1,2 miljoen in 2030 als gevolg van groei en vergrijzing van de bevolking en door de sterke toename van overgewicht in het verleden en verbeterde vroegtijdige opsporing.
  • Mantelzorg heeft soms negatieve effecten heeft op de volksgezondheid. Een op de vijf oudere mantelzorgers vindt dat zijn gezondheid achteruit is gegaan sinds hij zijn naasten helpt. Het gaat vooral om mantelzorgers die intensieve of complexe zorg bieden of zorgen voor iemand met gedragsproblemen.

 
In 2030: 7 miljoen mensen met chronische ziekte
Volgens de meest recente schatting hebben 5,3 miljoen mensen één of meer chronische ziekten. Dat is 32% van de totale bevolking van 16,7 miljoen Nederlanders. In 2030 zal het aantal mensen met een chronische ziekte oplopen tot 7 miljoen, ofwel 40% van 17,6 miljoen Nederlanders. Deze toename komt voor het grootste deel door de groei en vergrijzing van de bevolking. Daarnaast verwachten we een voortzetting van de tendens dat veel chronische ziekten eerder opgespoord en effectiever behandeld worden. Een langere overleving van mensen met een chronische ziekte leidt tot een hogere prevalentie. Aan de andere kant komen er mogelijk juist minder chronische zieken als de relatief positieve leefstijltrend onder jongeren wat betreft roken en alcohol tot minder ziekten zullen leiden.

http://www.eengezondernederland.nl/Een_gezonder_Nederland
 


Dit bericht delen: