Accenten in voedselbeleid: ‘best practice’ stimuleren

Accenten in voedselbeleid: ‘best practice’ stimuleren

24 mei 2018 Uit Door Majorie Former
Dit bericht delen:

Voedingsinterventies gericht op specifieke doelgroepen is één van de vijf actielijnen in het voedselbeleid voor de komende jaren. Dit schreven minister Schouten (LNV) en staatssecretaris Blokhuis (VWS) in hun brief aan de Tweede Kamer over de accenten in het voedselbeleid. Het is belangrijk te weten welke interventies patiënten helpen bij hun ziekte. De bewindslieden benoemen de Alliantie Voeding in de Zorg als een ‘best practice’ om de rol van voeding in de zorg te identificeren, in de dagelijkse praktijk in te bouwen, partijen bij elkaar te brengen en ideeën en ervaringen hieromtrent uit te wisselen. Daarbij participeert de Alliantie Voeding in de thematafel overgewicht voor de ontwikkeling van het nationaal preventieakkoord.

Partijen bij elkaar brengen
De aandacht voor voeding in de zorg neemt toe. Recente rapporten, waaronder de Kennissynthese van ZonMw ‘Voeding als behandeling van chronische ziekten’ benadrukken dat voeding een belangrijke bijdrage levert in gezondheidswinst bij chronische ziekten, zoals diabetes mellitus type 2, hart- en vaatziekten en diverse darmaandoeningen. “We zien een groeiende belangstelling voor de congressen en seminars waar we kennis en ervaring delen met diverse zorgprofessionals en onderzoekers. Voor het Seminar Goede Voeding in de Zorg – The Next Step waren zelfs meer inschrijvingen dan plaatsen. De deelnemende ziekenhuizen geven aan hun voedingszorg te willen verbeteren en hebben behoefte aan uitwisseling”, aldus Tom van Loenhout, voorzitter van de Alliantie. De brief schetst het belang voor voldoende, gezond en duurzaam voedsel voor iedereen en de betekenis daarvan voor het voedselbeleid. In actielijn vier wordt de Alliantie Voeding in de Zorg genoemd als een 'best practice' om de rol van voeding in de zorg te identificeren en goede voeding in te bouwen in de dagelijkse zorgpraktijk. Dit willen de bewindslieden verder stimuleren. De Alliantie Voeding, de Stuurgroep Ondervoeding en de Taskforce ‘Gezond eten met ouderen’ brengen veel partijen bij elkaar om de ideeën en ervaringen omtrent voeding in de zorg uit te wisselen.  
 
Nationaal preventieakkoord
Het nationaal preventieakkoord zet in op de aanpak van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. Staatssecretaris Blokhuis benadrukt in de brief aan de Tweede Kamer dat vaak inzet nodig is op achterliggende problematiek. Op 20 april was de startbijeenkomst met vele landelijke organisaties. De Alliantie Voeding participeert in de thematafel gezond gewicht waarvan Erik van de Burg voorzitter is. De Alliantie Voeding wil effectieve interventies voor het verkrijgen en behouden van een gezond gewicht delen en doorontwikkelen. Zowel via behandelprogramma's voor kinderen, zoals Go! en Aan Tafel!, alsmede de aanpak van obesitas bij volwassen. Met de experts van Rijnstate en Vitalys wordt gewerkt aan nieuwe inzichten in voeding en bewegen voor gewichtsbehoud op lange termijn voor mensen die een bariatrische ingreep ondergaan. Zorggerelateerde preventie en het verkrijgen van een gezond gewicht zijn van groot belang voor vele chronisch zieken. De Alliantie kan samenwerking van ziekenhuizen en zorgketen met de gemeenten inbrengen en wetenschappelijke en pragmatische inzichten opleveren.
 
Best practice
Meer dan 10 jaar geleden richtten Wageningen Universiteit en Ziekenhuis Gelderse Vallei de Alliantie Voeding op. Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot het Voedingsziekenhuis waar patiënten, bezoekers én medewerkers gestimuleerd worden tot het maken van een gezonde voedingskeuze. Nieuwe producten en diensten zijn geïntroduceerd om bijvoorbeeld de eiwitinname te verhogen, voedingsadvies op maat te geven en aan te sluiten op smaakvoorkeuren van patiënten. De Alliantie Voeding heeft een uitgebreid portfolio van onderzoeksprojecten waarin Wageningen Universiteit met Ziekenhuis Gelderse Vallei, Rijnstate kennis opdoen over de rol van voeding en bewegen bij ziekte, behandeling en herstel. In de zorgketen worden met Opella en de Gemeente Ede inzichten toegepast in de praktijk. Wethouder Leon Meijer, gemeente Ede, is voorzitter van de thematafel problematische alcoholgebruik.

Bron: Nieuwsbrief Alliantie Voeding, mei 2018


Dit bericht delen: