Behandeling door de diëtist van ondervoede ziekenhuispatiënten is op lange termijn kostenbesparend.

Behandeling door de diëtist van ondervoede ziekenhuispatiënten is op lange termijn kostenbesparend.

25 juni 2015 Uit Door Majorie Former
Dit bericht delen:

Het SEO-Economisch Onderzoek heeft in opdracht van het Overleg Hoofden Diëtetiek Academische Ziekenhuizen (OHDAZ) en de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) de waarde van diëtetiek bij ondervoede patiënten in het ziekenhuis onderzocht.

Dit onderzoek becijfert de maatschappelijke kosten en baten van diëtetiek voor ondervoede patiënten met kanker in het maag-darmstelsel of de longen, patiënten met hoofd-halskanker en voor oudere ziekenhuispatiënten.
Voor elke euro die besteed wordt aan diëtetiek voor deze patiënten krijgt de maatschappij € 3,08-€ 22,60 (kanker in maagdarmstelsel of longkanker), € 2,40-€ 4,50 (hoofd-halskanker) en € 1,20-€ 1,90 (ondervoede oudere ziekenhuispatiënten) terug. Indien alle ondervoede patiënten behandeld worden, dan zijn de totale baten per jaar € 4 miljoen- € 42 miljoen (kanker in maag-darmstelsel of longkanker), € 1,5 miljoen-€ 3,8 miljoen (hoofd-halskanker) en € 15 miljoen-€ 78 miljoen (oudere ziekenhuispatiënten).

Diëtetiek voor ondervoede ziekenhuispatiënten
Ondervoeding komt voor bij ongeveer 22 procent van de ziekenhuispatiënten en komt relatief veel voor bij patiënten met kanker en oudere patiënten. De dieetbehandeling door ziekenhuisdiëtisten vormt een belangrijk onderdeel van hun behandeling. De behandeling is onder andere gericht op voldoende energie- en eiwitinname. Een optimale behandeling is opgebouwd uit screening, diagnostiek, behandeling en evaluatie. De diëtisten onderzoeken de medische, sociale en persoonlijke kenmerken van patiënten en geven op basis daarvan een op het individu aangepaste dieetbehandeling. Ook richten zij zich op het motiveren van de patiënt en geven zij beweegadvies.

Aanbevelingen
De netto totale baten van diëtetiek bij ondervoede patiënten met kanker en ondervoede oudere ziekenhuispatiënten zijn positief, terwijl op korte termijn de individuele netto baten voor het ziekenhuis negatief zijn. Dat komt omdat het ziekenhuis de behandeling door de diëtist betaalt, terwijl de prijs van de DBC op korte termijn vaststaat en niet toeneemt omdat de diëtist een behandeling levert. De belangrijkste aanbeveling van het onderzoek is daarom dat het systeem van vergoedingen zo ingericht dient te worden, dat ziekenhuizen ook een financiële prikkel hebben om diëtetiek aan te bieden.

Publicatienummer: 2015-04
Auteurs: R. Scholte & M. Lammers
Opdrachtgever: het Overleg Hoofden Diëtetiek Academische Ziekenhuizen (OHDAZ) en de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 978-90-6733-774-8

http://www.seo.nl/pagina/article/de-waarde-van-dietetiek-bij-ondervoede-patienten-in-het-ziekenhuis/


Dit bericht delen: