De Gezondheidsraad maakt ook in 2018 werk van gezonde voeding

De Gezondheidsraad maakt ook in 2018 werk van gezonde voeding

21 september 2017 Uit Door Majorie Former
Dit bericht delen:

Op Prinsjesdag is het Werkprogramma 2018 van de Gezondheidsraad gepubliceerd. Het bijdragen aan een gezonde voeding staat op het programma, waaronder een gezonde voeding tijdens de eerste duizend levensdagen en het vaststellen van normen voor gezonde voeding.

De afgelopen jaren heeft de raad gewerkt aan het opstellen van de Richtlijnen goede voeding 2015. Die richtlijnen hebben betrekking op de algemene bevolking. Voor bepaalde groepen uit de bevolking zijn echter afzonderlijke richtlijnen nodig. In de programmaperiode zal worden gewerkt aan voedingsadviezen voor drie specifieke doelgroepen: zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, en kinderen tot en met twee jaar.

In behandeling: actuele onderwerpen
4.1 Gezonde voeding: eerste duizend dagen en richtlijnen
Al vanaf de conceptie zijn er aangrijpingspunten om de gezondheid van het latere kind te bevorderen. Eén factor daarbij is gezonde voeding. Steeds duidelijker wordt dat de eerste duizend dagen in het leven, gerekend vanaf de conceptie, dan van bijzonder belang zijn. Tijdens de zwangerschap en de borstvoeding is het kind afhankelijk van wat de moeder tot zich neemt. In de daaropvolgende jaren moeten ouders het kind leren een gezond eetpatroon te ontwikkelen. De Gezondheidsraad zal beoordelen in hoeverre nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen aanleiding vormen om bestaande voedingsaanbevelingen aan te passen. Er zullen deeladviezen worden gewijd aan zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en kinderen tot en met twee jaar.

In behandeling: vaste activiteiten
4.2 Periodiek vaststellen van normen voor gezonde voeding
De Gezondheidsraad gaat periodiek na of de voedingsnormen voor energie en voedingsstoffen aanpassing behoeven, dan wel of nieuwe normen moeten worden geformuleerd. Omdat er veel internationale activiteiten op dit vlak zijn, onder andere bij de European Food Safety Authority (EFSA) en de Amerikaanse National Academy of Medicine (NAM), zal de raad bij het afleiden van normen zoveel mogelijk gebruik maken van internationale rapporten over voedingsnormen en -richtlijnen. De EFSA heeft haar rapporten over voedingsnormen nagenoeg afgerond. Dat biedt de Gezondheidsraad gelegenheid de betreffende normen te evalueren. De raad zal daarover in deeladviezen rapporteren.

Werkprogramma Gezondheidsraad


Dit bericht delen: