Een gezondheidsboodschap ter voorkoming van hart- en vaatziekten en kanker

Een gezondheidsboodschap ter voorkoming van hart- en vaatziekten en kanker

6 mei 2013 Uit Door Majorie Former
Dit bericht delen

De American Heart Association (AHA) heeft zeven idealen opgesteld om hart en vaatziekten en te voorkomen. Dit zijn: verstandig eten, voldoende beweging, niet roken, een gezond gewicht, en een niet-afwijkende bloedsuikerspiegel, bloeddruk en cholesterolwaarde.

Dat is gebaseerd op onderzoek  onder 13.253 deelnemers aan het Amerikaanse ARIC-cohort, dat in de periode 1987-2006 werd gevolgd (Circulation. 2013;127:1270-5). Dit cohort was opgezet om risicofactoren voor te achterhalen. Nu zijn de gegevens opnieuw geanalyseerd, maar dan met het oog op het ontstaan van kanker. Het gaat om vier gedragingen – niet roken, gezonde voeding, BMI en voldoende bewegen – en drie streefwaarden – bloeddruk < 120/80 mmHg, cholesterolwaarde < 5,2 mmol/l en nuchtere bloedsuikerspiegel < 5,6 mmol/l, allen zonder behandeling.
 
Deelnemers die zes of zeven doelen haalden, hadden de helft minder kans op vergeleken met degenen die er niet een haalden (hazardratio: 0,49). Helaas viel maar 2,7% van de deelnemers in deze gunstige categorie, en ook de ongezondste groep was dunbevolkt (2,8%). Optimale gezondheid is al helemaal uniek: slechts 16 personen in het hele cohort haalden alle zeven doelen (0,1%). De meesten haalden er twee (25,9%) of drie (26,3%).
Wel gaat elk extra gehaald doel gepaard met een significant lager risico op kanker. De absolute risicoreductie is niet heel groot: van een incidentieratio van 14,3 per 1000 personen per jaar bij 1 of 2 gehaalde doelen tot 9,0 bij 6 of 7 doelen.
De onderzoekers pleiten voor samenwerking tussen belangenorganisaties van verschillende patiëntengroepen. Heldere en eenduidige leefstijladviezen voor de preventie van verschillende ziekten zouden kunnen bijdragen aan een betere aanvaarding en opvolging ervan.
Bron: Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:C1720


Dit bericht delen