Handleiding demedicaliseren bij diabetes mellitus type 2

Handleiding demedicaliseren bij diabetes mellitus type 2

14 november 2018 Uit Door Majorie Former
Dit bericht delen

Met de vele aandacht voor koolhydraatbeperking in de voeding, o.a. in de media, ontstaan veel vragen over medicatie-afbouw bij diabetes type 2. Daarom heeft Langerhans een bijdrage geleverd aan de ‘Handleiding demedicaliseren bij diabetes mellitus type 2’ De handleiding is tot stand gekomen door een samenwerking van Vereniging arts en Leefstijl, CHAGZ, ROHA, Stichting Langerhans en Voeding Leeft. Coöperatie VGZ heeft een financiële vergoeding beschikbaar gesteld. De handleiding is beschikbaar via Diabetes2.nl.

Gezonde voeding en minder medicatie
Minder medicatie en meer gezondheid door gerichte inzet van voeding, beweging, ontspanning en slaap. Een groeiende stroom wetenschappelijke literatuur toont aan dat het kan. In opdracht van ZonMW bundelden in 2017 onderzoekers van Wageningen University & Research en de Universiteit van Groningen actuele kennis over de rol van voeding in de behandeling van chronische ziekten. Zij concludeerden: ‘voedingsmaatregelen kunnen een belangrijke rol spelen in de behandeling van chronische ziekten en kunnen in belangrijke mate bijdragen aan gezondheidswinst. De grootste gezondheidswinst is haalbaar bij de behandeling van cardiometabole ziekten (zoals hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type 2 (DMT2) en nierziekten).
Gezonde voeding heeft niet alleen een positief effect op de chronische ziekte, maar ook op de algehele gezondheid. Voeding biedt daarmee een uniek voordeel boven farmacotherapie.’ Leefstijlinterventies en medicatie-afbouw gaan hand in hand. Voeding, beweging, ontspanning en slaap grijpen in op de metabole ontregeling die ten grondslag ligt aan veel chronische aandoeningen. Een patiënt die zijn leefstijl aanpast, heeft vaak al snel, binnen enkele dagen of weken, minder medicatie nodig en kan soms zelfs helemaal zonder. Minder medicatie reduceert het aantal en de ernst van bijwerkingen. Daarbij genezen veel geneesmiddelen bij leefstijl gerelateerde aandoeningen niet. Ze nemen de symptomen weg, maar pakken de onderliggende pathofysiologie en de oorzaken niet aan. Voor huisartsen, medisch specialisten en andere zorgprofessionals zijn dit veelgenoemde argumenten om gericht, samen met de patiënt, te werken aan het afbouwen van medicatie. En steeds meer mensen staan hiervoor open, ze willen zelf de regie voeren over hun gezondheid.
Uit de praktijk kwamen veel vragen over medicatie-afbouw. Het document is een handleiding om dit uit te voeren. Omdat de bewijskracht rond dit onderwerp beperkt is het document voor een belangrijk deel gebaseerd op uitgebreide praktijkervaring. Ook andere voedingsinterventies kunnen een grote bijdrage leveren aan de vermindering van medicatie bij diabetes type 2 zo blijkt uit NDF richtlijn.

 Hier is het document te downloaden


Dit bericht delen