Hogeschool van Amsterdam start onderzoek naar effectiviteit van de dietetiek

Hogeschool van Amsterdam start onderzoek naar effectiviteit van de dietetiek

16 december 2013 Uit Door Majorie Former
Dit bericht delen:

In het onderzoeksproject DIEET staat de effectiviteit van de diëtetiek op korte en lange termijn centraal met de vraag hoe de diëtetiek kan innoveren. De vraag voor dit onderzoek komt rechtstreeks vanuit het werkveld en daarom vragen wij u om mee te werken dit onderzoeksproject te verwezenlijken.

Door de huidige marktontwikkelingen worden diëtisten gedwongen hun effectiviteit beter zichtbaar te maken aan hun klanten/financiers en zullen hun praktijk c.q. onderneming doelmatiger moeten inrichten. In dit project staat de effectiviteit van de diëtetiek op korte en lange termijn centraal met de vraag hoe de diëtetiek kan innoveren en zodoende doelmatiger en toekomstbestendig worden.
 
Van januari 2014 tot en met juni 2014 gaat de projectgroep DIEET een grootschalig onderzoek uitvoeren, waarbij getrainde studenten, gestructureerde observaties uitvoeren tijdens eerste consulten in de diëtistenpraktijk. Door in kaart te brengen welke geobserveerde factoren (m.b.t. diëtist, cliënt, omgeving, etc.) het meest voorspellend zijn voor lange termijn effectiviteit, zal een instrument ontwikkeld worden, dat directe feedback mogelijk maakt. De resultaten worden gebruikt voor de innovatie van het onderwijs en de praktijk.
Door deelname aan dit onderzoek, levert u een directe bijdrage aan de ontwikkeling van uw eigen vakgebied. Daarnaast is uw tijdsinvestering gering; per diëtist willen we 1 eerste consult bijwonen. De observaties zullen uitgevoerd en geregistreerd worden door de studenten.
Het project is opgezet door het Lectoraat Gewichtsmanagement van de HvA in nauwe samenwerking met consortiumpartners NVD, DCN, Vialente-Diëtheek, Careyn, Cordaan, VUmc. Het project wordt gefinancierd door een SIA RAAK-MKB subsidie.
 
Het onderzoeksteam:
De coördinatie van dit project is in handen van een projectteam vanuit het Lectoraat Gewichtsmanagement en het Kenniscentrum KiK.
·         Peter Weijs, lector Gewichtsmanagement
·         Eva Leistra, projectleider
·         Anita Tump, praktijkcoördinator
·         Sander Bliekendaal, projectmanager KiK
Vanuit de opleiding Voeding en Diëtetiek zijn de volgende docentonderzoekers betrokken: Hanna Zijlstra, Halime Ozturk en Annemarie Zuur. Voor de uitvoering zullen vele studenten van de opleiding Voeding en Diëtetiek worden betrokken in het kader van hun stage en afstuderen. Verder wordt er samengewerkt met de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN), Vialente-Diëtheek, Careyn, Cordaan, VU Medisch Centrum en diverse MKB’ers. Het project wordt gefinancierd door een SIA RAAK-MKB subsidie, en loopt van juli 2013 tot juli 2015.
 
 
Via de website http://www.hva.nl/kenniscentrum-dbsv/lectoraten/gewichtsmanagement/dieet-project/aanmelden/ kunnen diëtisten zich aanmelden.
 
Meer informatie: e.leistra@hva.nl
 


Dit bericht delen: