Insulinegevoeligheid van mensen met niet-alcoholische vette lever kan verbeteren met training

Insulinegevoeligheid van mensen met niet-alcoholische vette lever kan verbeteren met training

24 juni 2016 Uit Door Majorie Former
Dit bericht delen:

Bij mensen met een niet-alcoholische vette lever (NAFL) is de insulinegevoeligheid even slecht als bij patiënten met type 2 diabetes. Met training kunnen deze mensen de insulinegevoeligheid weer verbeteren, de hoeveelheid vet in de lever verminderen en effectief type 2 diabetes voorkomen.

Dit concludeert Bram Brouwers in zijn proefschrift “Inspanning en training in NAFL en insuline resistentie: Fysiologische benadering in mensen.” Hij pleit voor een eerstelijnsbehandeling van mensen met NAFL zodat type 2 diabetes wordt voorkomen.
Bram Brouwers heeft aan de hand van twee onderzoeksmethodes onderzocht of training de hoeveelheid vet in de lever kan verlagen bij personen met overgewicht, NAFL en type 2 diabetes. Daarnaast heeft hij onderzocht of iemand insulinegevoelig is en of training de insulinegevoeligheid in de lever bij deze personen kan verbeteren.

Onderzoeksopzet
Met een MRI scanner werd de hoeveelheid vet in de lever bepaald. Om vast te stellen of een persoon insulinegevoelig is, werd er bij de proefpersoon via een infuus op de linkerarm een vaste hoeveelheid insuline toegediend. Via een infuus op de rechterarm kreeg hij een variabele hoeveelheid suiker. Dit gebeurde om ervoor te zorgen dat de bloedsuikerspiegel van de proefpersoon constant bleef. Als bleek dat er veel suiker moest worden toegediend om deze bloedsuikerspiegel constant te houden, was een persoon insulinegevoelig.  Als er weinig suiker moest worden toegediend, was een persoon insuline ongevoelig.

Conclusies
De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn:
• De insulinegevoeligheid van de lever en van de spier bij personen met NAFL was sterk verminderd en was vergelijkbaar met de insulinegevoeligheid bij patiënten met type 2 diabetes.
• De 12 weken training verlaagde de hoeveelheid vet in de lever in personen met NAFL. Bij gezonde personen met overgewicht en obesitas en personen met type 2 diabetes verlaagde training het levervet niet.
• De 12 weken training verbeterde de insuline gevoeligheid van de spieren in personen met NAFL, maar niet van de lever.
 
Toelichting
Bram Brouwers: “In mijn onderzoek heb ik drie groepen mensen vergeleken. Dit is nieuw ten opzichte van eerdere studies waarin slechts één groep is onderzocht. Het onderzoek toont aan dat een inspanningstrainingsprogramma van twaalf weken de glucosegevoeligheid verbetert en er bovendien voor zorgt dat er een sterke daling van de hoeveelheid vet in de lever plaatsvindt. Ik pleit daarom voor een eerstelijnsbehandeling van mensen met NAFL, ter voorkoming van type 2 diabetes.”
 
Na het meten van de hoeveelheid vet in de lever en de insulinegevoeligheid in de lever en spieren, is gestart met een trainingsprotocol onder begeleiding. De proefpersonen hebben twee keer per week 40 minuten gefietst op een ergometer op een vooraf voor iedere proefpersoon afzonderlijk bepaalde intensiteit. Eén keer per week deden de proefpersonen een krachttraining, bestaande uit 8 oefeningen. Daarna is opnieuw de hoeveelheid vet in de lever en de insulinegevoeligheid van de lever en van de spieren bepaald.
Het onderzoek is uitgevoerd bij drie verschillende groepen mensen. De eerste groep (de controlegroep) bestond uit 11 gezonde mannen met overgewicht of obesitas. De tweede groep bestond uit 11 mannen met overgewicht of obesitas die een verhoogde hoeveelheid vet in de lever hadden en verder gezond waren. Deze groep wist vooraf niet dat ze een verhoogde hoeveelheid vet in de lever hadden en was verder niet verschillend van de gezonde controlegroep. De derde groep van proefpersonen bestond uit 13 mannen met type 2 diabetes en met overgewicht of obesitas. Zij stonden al minstens 6 maanden onder behandeling bij de huisarts voor ze deelnamen aan dit onderzoek.
NAFL, ook wel niet-alcoholische vette lever genoemd, is een belangrijke risicofactor voor de ontwikkeling van type 2 diabetes. Op dit moment bestaat er geen medische behandeling voor deze aandoening. Mensen die NAFL hebben, hebben een sterk verminderde suikergevoeligheid, net als mensen die lijden aan type 2 diabetes.
NAFL wordt gedefinieerd als een lever waarbij meer dan 5% van het totale gewicht van de lever uit vet bestaat, in de afwezigheid van overmatig alcohol gebruik. De kans op het ontwikkelen van type 2 diabetes is sterk verhoogd in mensen met NAFL. NAFL ontstaat vaak bij personen met overgewicht, obesitas en insuline resistentie. Bij deze mensen wordt het vet dat aanwezig is in de voeding, niet meer alleen opgeslagen in het vetweefsel, maar vloeit ook naar de lever omdat de maximale opslagcapaciteit van het vetweefsel is bereikt.
Het onderzoek is uitgevoerd in de onderzoeksgroep van Prof. Dr. Patrick Schrauwen en Prof. Dr. Matthijs Hesselink (Diabetes and Metabolism Research Group), en NUTRIM (School of Nutrition and Translational Research in Metabolism).

Bron: persbericht Maastricht University, 24 juni 2016


Dit bericht delen: