Kinderen die vaker eten zijn minder zwaar

Kinderen die vaker eten zijn minder zwaar

15 april 2013 Uit Door Majorie Former
Dit bericht delen:

Kinderen die verspreid over de dag meer maaltijden eten, hebben minder vaak overgewicht dan kinderen die maar drie keer per dag iets eten. Dat blijkt uit een onderzoek gepubliceerd in Pediatrics.

In de Griekste metastudie werden 11 studies bekeken die tot oktober 2011 waren gepubliceerd: tien cross-sectionele studies en een case-control studie (21 deelonderzoeken in totaal), bestaande uit 18.849 deelnemers (leeftijd 2 tot 19 jaar). In deze onderzoeken werden kinderen die vaker dan drie keer per dag aten vergeleken met kinderen die minder vaak aten. Uit het gecombineerde effect is gebleken dat de hoogste frequentie van eten in vergelijking met de laagste, was geassocieerd met een gunstig effect ten aanzien van het lichaamsgewicht in kinderen en adolescenten (odds ratio [OR] = 0,78, log OR = -0,24, 95%-betrouwbaarheidsinterval interval [CI] -0,41 tot -0,06). Het waargenomen gunstige effect bleek significant bij jongens (OR = 0,76, log OR = -0,27, 95% BI -0,47 tot -0,06), maar niet bij meisjes (OR = 0,96, log OR = -0,04, 95% BI -0,40 tot 0,32) (P voor sekseverschillen = 0,14).
Jongens die meer maaltijden nuttigden, bleken 22 procent minder vaak last te hebben van overgewicht of obesitas. Voor meisjes gold dit verband tussen vaker eten en een gezond gewicht niet. Vaker eten zou dus een positief effect kunnen hebben op de stofwisseling. Uit eerdere onderzoeken is al gebleken dat het overslaan van het ontbijt tot gewichtstoename leidt.
Toch bewijst deze analyse niet dat vaker eten helpt om op gewicht te blijven. De gebruikte studies waren namelijk slechts een momentopname, de deelnemers werden niet gedurende langere tijd gevolgd. Mogelijk hadden de zware kinderen al voor ze deelnamen last van overgewicht en waren ze daarom juist minder vaak gaan eten. Bovendien werd niet in alle onderzoeken gekeken naar andere factoren die in rol kunnen spelen bij het gewicht van de kinderen, zoals hoe vaak ze bewogen.
Meer studies zijn nodig om de sekse-gerelateerde verschillen te onderzoeken en de biologische mechanismen.

Link naar artikel


Dit bericht delen: