Nieuwe inzichten in rol van voeding bij hartpatiënten

Nieuwe inzichten in rol van voeding bij hartpatiënten

16 december 2021 0 Door Majorie Former
Dit bericht delen:

Dat goede voeding een sleutelrol speelt in de preventie van hart- en vaatziekten is inmiddels bekend, maar er is weinig onderzoek gedaan naar de invloed ervan wanneer mensen al patiënt zijn. Onderzoek van promovendus Esther Cruijsen aan de Wageningen Universiteit moet hier meer inzicht in verschaffen. Haar eerste drie onderzoeken zijn al verhelderend: ‘Een goed voedingspatroon speelt zeker een rol bij het voorkomen van terugkerende ziekte bij hartpatiënten.’

Rol van voeding bij hartpatiënten

Meer onderzoek naar de rol van voeding in mensen met hart- en vaatziekten is belangrijk, omdat het een nieuw hartinfarct of vroegtijdig overlijden mogelijk kan voorkomen en de impact van het ziektebeloop kan verminderen. Als hier meer duidelijkheid over is kunnen artsen en patiënten geïnformeerd worden over gezondere voedingskeuzes en zo leed voorkomen als de adviezen worden toegepast. Esther Cruijsen heeft de afgelopen jaren al bijgedragen aan meer kennis door de rol van zuivel, aardappelen en alcohol op mensen met hart- en vaatziekten te onderzoeken. Ze promoveert aan Wageningen University & Research (WUR) en voert het onderzoek uit binnen het thema ‘Voeding en Gezondheid’ van de Regio Deal Foodvalley. Voor haar onderzoeken heeft Esther data gebruikt uit een groot langlopend onderzoek: het Alpha Omega Cohort.

Grootschalig onderzoek

Het Alpha Omega Cohort is ontstaan uit een grootschalig interventie-onderzoek van de afdeling Humane Voeding van WUR met meer dan 4800 Nederlandse patiënten die een hartinfarct hebben doorgemaakt. Patiënten uit 32 Nederlandse ziekenhuizen werden geïncludeerd, waaronder Ziekenhuis Gelderse Vallei. Tijdens de interventiestudie van 40 maanden werden de effecten van omega-3 vetzuren op het terugkeren van hart- en vaatziekten onderzocht. Deelnemers vulden met oog op vervolgonderzoek ook diverse vragenlijsten in, zoals over hun voedingsinname. De interventiestudie is in 2009 afgerond en sindsdien worden de data van de deelnemers aangevuld met recente gegevens over sterfte en gebruikt om observationeel onderzoek te doen naar specifieke lange termijn sterfterisico’s binnen de onderzoekspopulatie: het Alpha Omga Cohort. In dit unieke cohort onder leiding van prof. dr. Marianne Geleijnse van WUR wordt vooral gekeken naar de rol van risicofactoren (o.a. voeding, leefstijl) op diabetes, nierfunctie en sterfte door een terugkerende hart- en vaatziekte zoals een hartinfarct of beroerte of naar totale sterfte door alle oorzaken. Doordat Esthers onderzoeken gebaseerd zijn op observationele data, kunnen er alleen associaties aangetoond worden en kan er niet gesproken worden over oorzakelijke verbanden.

Ongezoete yoghurt

Esther heeft in haar onderzoeken de langetermijneffecten van zuivel, aardappelen en alcohol onderzocht. Maar waarom juist deze voedingsgroepen? ‘We wilden meer kennis opdoen over deze voedingsmiddelen omdat ze veel worden genuttigd in Nederland en ze ook geregeld ter sprake komen tijdens een consult met de arts,’ vertelt Esther. De resultaten van haar eerste drie onderzoeken zijn verhelderend. Zo bleek dat het eten van ongezoete yoghurt is geassocieerd met een 20% lager sterfterisico door hart- en vaatziektes. De inname van melk en kaas was niet gerelateerd aan sterfte.

Bron: Nieuwsbrief Alliantie Voeding in de Zorg, 16 december 2021


Dit bericht delen: