Recensie Handboek Voeding bij kanker, tweede geheel herziene druk.

Recensie Handboek Voeding bij kanker, tweede geheel herziene druk.

19 september 2016 Uit Door Majorie Former
Dit bericht delen:

Het Handboek Voeding bij kanker’ is geactualiseerd en volgt de ontwikkelingen in de (onlogische) diëtetiek. Het geeft een overzicht van de huidige kennis over de relatie tussen voeding en het ontstaan van kanker, over de voedingsproblematiek als kanker is ontstaan en over de mogelijkheden om via gerichte voedingsinterventie goede zorg te verlenen.

De redactie bestaat uit Jeanne Vogel, Sandra Beijer, Peggy Delsink, Nikki Doornink, Herma ten Have en Rianne van Lieshout. Daarnaast hebben 43 auteurs meegewerkt, ieder met jarenlange ervaring in hun deelgebied van de oncologie.
Het handboek, dat vijf jaar geleden voor het eerst verscheen, is inmiddels een gewaardeerd naslagwerk door diëtisten, oncologieverpleegkundigen en artsen. De inhoud was aan herziening toe, want de ontwikkelingen in de oncologische diëtetiek gaan snel. Ook in de zorg voor kankerpatiënten is veel veranderd. In de wetenschap is volop aandacht voor de rol van voeding tijdens behandeling, voor interactie met de therapie, voor het verlagen van het risico op terugkeer van de tumor en voor het ontstaan van comorbiditeiten. De kwaliteit van leven staat meer op de voorgrond en er is veel aandacht voor de rol van lichaamsbeweging. De samenwerking tussen de diëtist en fysiotherapeut is essentieel.

Dit handboek is van groot belang voor de ondersteuning van patiënten tijdens en na de behandeling van kanker. Veel wordt geschreven over de juiste voeding door patiënten, naasten en zorgverleners. Maar veelal berust dit niet op wetenschappelijke feiten en/of jarenlange ervaring in de beroepspraktijk. Dit handboek gaat juist wel uit van feiten en ervaring waarbij de nieuwste inzichten meegenomen zijn.
Het doel van dit handboek is een overzicht te geven van de huidige kennis over voeding bij kanker, de voedingsproblematiek en de mogelijkheden om via gerichte interventie goede zorg te verlenen. Het handboek is in de eerste plaats bedoeld om informatie te bieden aan de (oncologie)diëtist die de patiënt met kanker behandelt.

Nieuw is de indeling in de verschillende fasen: voeding conform (berekende) behoefte, Richtlijnen goede voeding na ziekte en comfortvoeding in de palliatieve fase.  Daarnaast is er aandacht voor complementaire zorg en alternatieve behandelingen, tumorspecifieke behandelingen en klinische voeding. In de bijlagen zijn screeningsinstrumenten, zoals de PG-SGA, SNAQ en MNA opgenomen.
Dit handboek hoort standaard thuis in de boekenkast van elke diëtist. Omdat goede voedingszorg aan oncologische patiënten multidisciplinair is en de zorg voor de voedingstoestand ook hoort tot het professionele handelen van de arts, verpleegkundige, fysiotherapeut en andere paramedici, is dit handboek ook voor hen een goed naslagwerk.

Handboek Voeding bij kanker
Jeanne Vogel, Sandra Beijer, Peggy Delsink, Niki Doornink, Herma ten Have en Rianne van Lieshout (redactie)
Uitgeverij De Tijdstroom
9789058982988 | 199mm x 273mm | 750 blz. | druk 2 | gebonden | september 2016


Dit bericht delen: