Deelnemers Nijmeegse Vierdaagse eten meer groenten en fruit dan de gemiddelde Nederlander. Radboudumc publiceert onderzoeksrapport Vierdaagse 2015

Deelnemers Nijmeegse Vierdaagse eten meer groenten en fruit dan de gemiddelde Nederlander. Radboudumc publiceert onderzoeksrapport Vierdaagse 2015

28 november 2015 Uit Door Majorie Former
Dit bericht delen:

Tijdens de 99ste editie van de Nijmeegse Vierdaagse onderzochten fysiologen van het Radboudumc de invloed van getraindheid op de vochtbalans, wandelkarakteristieken, pijnstillergebruik, gemoedstoestand en gezondheidsklachten van Vierdaagse wandelaars. Daarnaast werkten zij samen met Ziekenhuis Gelderse Vallei en de Wageningen Universiteit om te achterhalen of dat Vierdaagse wandelaars gezonder eten dan de gemiddelde Nederlander.

Geen verschil in vochtbalans
In het eerste onderzoek werden de fysiologische reacties van vijftig getrainde wandelaars vergeleken met achtenveertig ongetrainde wandelaars. Opvallend was dat getrainde wandelaars gemiddeld een langere afstand wandelen, en die met een hogere snelheid voltooien. De hartslag was daarentegen niet verschillend tussen beide groepen en het inspanningsniveau kan worden geclassificeerd als matig-intensief. Met uitzondering van de eerste dag (eenentwintig procent van de onderzoekspopulatie was uitgedroogd) was de vochtbalans tijdens het wandelen redelijk goed onder controle. Voldoende drinken tijdens de eerste Vierdaagsedag blijft daarom van groot belang. Deze aanbeveling staat los van de getraindheid van de wandelaar, aangezien er geen verschillen in de vochtbalans tussen beide groepen werd gevonden.

Energie-inname volgens RGV
Aan de hand van de voedingsvragenlijst die 2722 wandelaars via de onderzoekswebsite hebben ingevuld, is de gemiddelde dagelijkse inname aan energie, koolhydraten, vetten, eiwitten, vezels, alcohol, vitamines en mineralen per persoon berekend. Mannen krijgen gemiddeld 2350 kcal per dag binnen met hun voedingspatroon en vrouwen 1980 kcal per dag. Vet is verantwoordelijk voor ongeveer een derde van de energie-inname, eiwitten voor vijftien procent en koolhydraten voor vierenveertig procent. Dit is in overeenstemming met de richtlijnen voor goede voeding van de Gezondheidsraad.

Hogere groente- en fruitinname
Daarnaast blijken Vierdaagse wandelaars veel groente en fruit te eten. Waar de gemiddelde Nederlander 1 stuks fruit per dag eet, consumeren Vierdaagse wandelaars bijna 2 stuks fruit per dag. Tevens voldoet bijna vijftig procent van het Vierdaagse legioen aan de fruitnorm (200 gram per dag) tegenover acht procent van de Nederlanders. Eenzelfde beeld is gevonden voor groenteconsumptie. Vierdaagse wandelaars eten 160 gram groente per dag, terwijl de gemiddelde Nederlandse slechts 123 gram groente per dag eet. Ook voldoen meer Vierdaagse wandelaars (eenendertig procent) aan de groentenorm (200 gram per dag) in vergelijking met de Nederlandse bevolking (dertien procent). Aangezien groente en fruit een rijke bron van vitamines, mineralen, vezels en antioxidanten zijn kan hierdoor het risico op het ontstaan van hart- en vaatziekten, suikerziekte en kanker verder verlaagd worden.

Zelden tekort
Bij 1107 wandelaars is op de zondag of maandag voorafgaand aan de Vierdaagse bloed afgenomen. Hieruit bleek dat het aantal wandelaars met tekorten aan vitamines of mineralen heel erg klein is. Voor vitamine B12 en foliumzuur is bij respectievelijk 1,4 procent en 1,6 procent van de deelnemende wandelaars een tekort gemeten terwijl in een doorsnee populatie er bij zo’n tien procent afwijkende waarden gevonden worden. Verder valt op dat vrouwen in vergelijking tot mannen relatief hogere waarden hebben voor vitamine B12, foliumzuur en het hemoglobinegehalte. De deelnemende wandelaars hadden verder een gemiddelde vitamine D waarde van 91 nmol/L, wat wordt gekwalificeerd als optimaal. In Nederland heeft bijna veertig procent van de mensen boven de vijftig jaar een vitamine D tekort. Van de deelnemende wandelaars had slechts 3,4 procent een vitamine D tekort. Zonlicht is de belangrijkste bron van vitamine D en mogelijk dragen de vele wandelkilometers in de buitenlucht bij aan de hogere vitamine D gehaltes bij Vierdaagse wandelaars.

Conclusie
Vierdaagse wandelaars eten opvallend gezond en meer groenten en fruit dan de gemiddelde Nederlander. Daarnaast blijken tekorten aan vitamines en mineralen maar zelden voor te komen onder het wandellegioen. Niettemin voldoen nog niet alle wandelaars aan de adviezen van de Gezondheidsraad en valt er dus nog steeds winst te behalen door gezonder te eten.

De bevindingen van beide onderzoeken  zijn gebundeld in een onderzoekrapport gepubliceerd op de website www.vierdaagseonderzoek.nl

Bron: www.radboudumc.nl
 


Dit bericht delen: