Supermarkten promoten vooral ongezonde voeding

Supermarkten promoten vooral ongezonde voeding

25 juni 2019 Uit Door Majorie Former
Dit bericht delen:

Slechts 1 op de 5 aanbiedingen van supermarkten is gericht op het promoten van producten uit de Schijf van Vijf. De gemiddelde supermarktfolder verleidt mensen dus tot het kopen van producten die het Voedingscentrum als minder of ongezond beschouwt. 

Dat blijkt uit onderzoek van Questionmark. In samenwerking met de Transitiecoalitie Voedsel wil Questionmark met een zogenaamde supermarktbenchmark supermarkten stimuleren om de gezonde keuze voor consumenten ook de makkelijke keuze te maken. Een doelstelling die aansluit bij het Preventieakkoord waarover de Tweede Kamer binnenkort besluiten neemt.

Grote verschillen tussen supermarkten

Uit de benchmark blijkt voorts dat er tussen supermarkten onderling grote verschillen zijn bij het verleiden van consumenten tot gezond en verantwoord consumeren. Zo zijn er supermarkten die met diverse producten aansluiten bij de ambities van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling, terwijl anderen hierin nog ver achterblijven. Dit akkoord beoogt de hoeveelheden suiker, zout en vet in levensmiddelen terug te dringen naar gezonde proporties. 

Geen sturing op gezonde keuze

Geen van de supermarkten lijkt via aanbiedingen te sturen op gezonde keuzes. De verhouding tussen gezonde en ongezonde producten in hun wekelijkse aanbiedingen staat haaks op de aanbevolen verhouding in de Richtlijnen Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. Als het gaat om duurzaamheid zijn er wél supermarkten die hun aanbiedingenbeleid gebruiken om zich te onderscheiden, bijvoorbeeld door consumptie van plantaardige eiwitten te stimuleren. Bij sommige supermarkten is de vegetarische keuze aanmerkelijk makkelijker dan bij andere.

Bijdragen aan gezondheidsdoelstellingen

“Wat ons betreft is deze benchmark een eerste stap naar een grootschaliger en terugkerend onderzoek naar de manier waarop supermarkten zich inzetten om de gezonde en duurzame keuze voor consumenten de gemakkelijke keuze te maken. Het toont duidelijk aan dat een vergelijking tussen supermarkten een nuttig instrument kan zijn om bij te dragen aan de gezondheidsdoelen uit het Preventieakkoord”, aldus Willem Lageweg, kwartiermaker bij de Transitiecoalitie Voedsel.

Opschaling onderzoek

Daarom verzoeken beide organisaties het ministerie van VWS en de Tweede Kamer om bij de besluitvorming over het Preventieakkoord ook middelen vrij te maken voor opschaling en periodieke herhaling van het onderzoek. Waar nu vanwege beperkte middelen nog is afgezien van het noemen van concrete namen van supermarktformules kan dit bij opschaling van het onderzoek wel gebeuren. Daardoor kunnen de goede voorbeelden worden beloond en de achterblijvers worden geprikkeld tot meer inspanningen.

Supermarkten spelen rol in gezonde keus

Het onderzoeksrapport is aangeboden aan staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en hij zegt toe de uitkomsten van het onderzoek te betrekken bij het debat in de Tweede Kamer over het Preventieakkoord: “Voor onze gezondheid is het belangrijk dat de gezonde keus makkelijk is. Supermarkten spelen hierin een belangrijke rol met hun aanbod en de producten die ze in de aanbieding zetten. De afgelopen jaren hebben de supermarkten al veel gedaan, maar het kan echt beter. Dat blijkt ook uit dit onderzoek. Ik moedig dit soort initiatieven dan ook aan zodat het steeds aantrekkelijker wordt om in de supermarkt voor gezond eten te kiezen,” aldus Paul Blokhuis

Bron: persbericht Transitie Coalitie Voedsel, 24 juni 2019

Naar het rapport


Dit bericht delen: