Trace-behandelstudie naar voeding en ADHD

Trace-behandelstudie naar voeding en ADHD

6 december 2016 Uit Door Majorie Former
Dit bericht delen:

Zie je in jouw diëtistenpraktijk kinderen met (een vermoeden van) ADHD? Of spreek je ouders die liever geen ADHD-medicatie voor hun kind willen? Dan kan de TRACE-behandelstudie interessant voor hen zijn.

In toenemende mate is er vraag naar behandeling van ADHD zonder medicijnen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat een dieet effectief kan zijn: zestig procent van de kinderen die een dieetbehandeling volgden, lieten een sterke vermindering van ADHD-symptomen zien.
In de TRACE-behandelstudie wordt onderzocht of een dieet als vast onderdeel van de behandeling voor ADHD kan worden aangeboden. Twee in potentie effectieve dieetbehandelingen worden onderzocht onder begeleiding van drie diëtisten die structureel bij de studie betrokken zijn.

Wie doet het?
De behandelstudie wordt uitgevoerd door drie kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen (Karakter, Triversum en Accare) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hoofdonderzoekers zijn prof. Jan Buitelaar, dr. Nanda Rommelse, drs. Marco Bottelier en prof. Pieter Hoekstra. De studie wordt gecoördineerd door drs. Niki Kamphuis en dr. Jolanda van der Meer. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw en het Innovatiefonds Zorgverzekeraars: hierdoor zijn de behandelkosten voor de deelnemende gezinnen volledig gedekt.

Hoe werkt het?
Inmiddels zijn er al een 50-tal deelnemers, maar in totaal kunnen er meer dan 200 kinderen deelnemen.  Deze kinderen worden een jaar lang gevolgd. Gedurende het onderzoek worden metingen gedaan om vast te stellen bij wie een dieet werkt en bij wie niet. Ook onderzoeken we waarom een dieet werkt en hoe goed het vol te houden is. De waarom-vraag wordt beantwoord door analyses van bloed, speeksel en ontlasting op drie momenten: voorafgaand aan, tijdens en na afloop van de dieetbehandeling.

Wie kunnen meedoen?
Kinderen uit heel Nederland met ADHD die hulp behoeven en/of in zorg zijn en geïnteresseerd zijn in een dieetbehandeling kunnen aan de studie meedoen. Bij een vermoeden van ADHD kan ons klinisch onderzoeksteam benaderd worden voor uitgebreide screening en diagnostiek. Neemt u gerust contact op met Niki of Jolanda voor informatie over de procedure en voorwaarden.

Er zijn enkele voorwaarden waaraan moet worden voldaan:
Inclusiecriteria
·         Kinderen van 5 tot 12 jaar
·         Klinische diagnose ADHD
·         Geen huidige behandeling voor ADHD*
·         Geen of stabiel gebruik van psychotrope medicatie voor klachten niet-gerelateerd aan ADHD
·         Voldoende beheersing van de Nederlandse taal
Exclusiecriteria
·         Gebruik van een strikt dieet
·         Eetstoornis
·         Diabetes mellitus
·         Vegetarisch of veganistisch dieet
 
* Bij een huidige behandeling voor ADHD moet in overleg met de behandelaar hiermee gestopt worden voor aanvang van het TRACE-traject.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.project-trace.nl of mail evt. vragen / opmerkingen naar Niki Kamphuis en Jolanda van der Meer.


Dit bericht delen: