Voedingsnormen voor eiwitten iets verhoogd

Voedingsnormen voor eiwitten iets verhoogd

5 maart 2021 Uit Door Majorie Former
Dit bericht delen:

De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid eiwit voor volwassenen is iets verhoogd van 0,8 naar 0,83 gram/kg/dag voor volwassenen. De Gezondheidsraad vindt geen bewijs voor verhoging van de eiwitinname van alle ouderen, maar wel van kwetsbare of ondervoede ouderen.

De Gezondheidsraad heeft een periodieke evaluatie uitgevoerd van de voedingsnormen voor eiwit voor kinderen, volwassenen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Hierbij baseert de raad zich op de eiwitnormen van de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA. De raad heeft specifiek gekeken of volwassenen van 60 jaar en ouder meer eiwit nodig hebben dan jongere volwassenen. Hierover bestaat wetenschappelijk discussie en sommige landen hanteren voor deze groep een hogere norm.

De raad ziet geen overtuigend bewijs dat er voor alle ouderen een hogere norm nodig is. De raad sluit niet uit dat specifieke subgroepen van ouderen wel baat hebben bij meer eiwit, zoals kwetsbare ouderen of ondervoede ouderen.

De Nederlandse normen uitgedrukt in grammen per dag liggen iets hoger dan die van EFSA, omdat Nederlanders langer en dus zwaarder zijn dan de gemiddelde Europeaan. De voedingsnormen voor eiwit worden met name gebruikt door het Voedingscentrum en door diëtisten.

Eiwitconsumptie

Eiwitten worden vooral geleverd door vlees(producten), zuivel, brood, granen, rijst en pasta. In 2001 aten Nederlanders gemiddeld tweemaal zoveel dierlijk als plantaardig eiwit (dus 67 versus 33%).19 Uit de VCP 2012-2016 blijkt dat de verhouding tussen dierlijke en plantaardige producten in het voedingspatroon iets is verschoven: 61% procent van het eiwit was van dierlijke en 39% van plantaardige oorsprong.

Eiwitkwaliteit

Over het algemeen zijn plantaardige eiwitten van een lagere eiwitkwaliteit dan dierlijke. Maar, in relatie tot een gezonde en duurzame voeding staat de consumptie van dierlijk eiwit onder druk. De Gezondheidsraad heeft in 2001 aandacht besteed aan eiwitkwaliteit. Voor mensen met een vegetarisch voedingspatroon lag de aanbevolen hoeveelheid eiwit 1,2 keer hoger en voor mensen met een veganistisch voedingspatroon 1,3 keer hoger dan voor mensen die vlees eten.

In het huidige advies zijn deze conversiefactoren niet geëvalueerd. De commissie is van mening dat dit onderwerp een uitgebreidere en bredere evaluatie behoeft, waarbij de commissie ook duurzaamheidsaspecten wil betrekken. Er komt een apart rapport over de verschuiving van een dierlijke naar een meer plantaardige voeding. Tot die tijd blijft het advies uit 2001 gehandhaafd.

Bron: https://www.gezondheidsraad.nl/


Dit bericht delen: