Evaluatie Oncologie

Therapietrouw bij de oncologische patiënt

Uw gegevens

Uw voor- en achternaam*

Uw e-mailadres*

Uw organisatie

Uw postcode

Uw functie

Uw BIG- of KP Nummer

Uw Evaluatie
(geef met een cijfer van 1 tot 5 uw beoordeling aan)

Hoe beoordeelt u over het algemeen het webinar Therapietrouw bij de oncologische patiënt?*

In hoeverre heeft u nieuwe kennis opgedaan?*

In hoeverre kwam het niveau van het webinar overeen met uw kennisniveau?*

In hoeverre kunt u de opgedane inzichten in de praktijk gebruiken?*

In hoeverre is de gebrachte kennis vernieuwend binnen de context van voeding & beweging tijdens revalidatie?*

In hoeverre was het doel van het webinar vooraf duidelijk?*

In hoeverre voldeed het webinar aan uw verwachtingen?*

In hoeverre zou u het webinar aanbevelen aan iemand anders?*

Afsluiting

Denkt u dat de presentaties van het webinar uw werk zullen beïnvloeden?*

Wat is u het meest bijgebleven na het zien van dit webinar?

Wat zou er volgens u verbeterd kunnen worden aan het webinar?

Ter Afsluiting