Revalidatie na corona vraagt om meer behandeluren door de diëtist

Revalidatie na corona vraagt om meer behandeluren door de diëtist

20 mei 2020 Uit Door Majorie Former
Dit bericht delen:

Voor herstel en revalidatie van Covid-19 patiënten is in veel gevallen zeer intensieve begeleiding van een diëtist nodig. Veel (ex-)covid patiënten kampen met een ernstig verstoorde voedingstoestand. Het herstel kan in sommige gevallen langer dan een jaar duren. Voeding en beweging spelen daarbij een cruciale rol.

Specifiek behandelplan

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) heeft daarom een speciaal behandelplan opgesteld voor de behandeling bij Covid-19 na ontslag uit het ziekenhuis. Een effectieve revalidatie vraagt goede samenwerking tussen onder meer huisartsen, diëtisten, oefen- en fysiotherapeuten en wijkverpleegkundigen. Bianca Rootsaert (directeur NVD): “Om te zorgen dat wij (ex-)covid patiënten de juiste zorg kunnen geven, moet de vergoeding voor diëtetiek vanuit de basisverzekering dan ook worden verruimd.” Hiermee voorkomen we dat patiënten ook grote financiële schade leiden.

Slechte voedingstoestand en spierverlies

Veel patiënten die worden ontslagen uit het ziekenhuis – na behandeling voor corona – kampen, naast een slechte voedingstoestand en longklachten, met atypische klachten zoals bijvoorbeeld misselijkheid, braken, diarree, hevige buikpijn en reuk- en smaakverlies. Deze klachten verstoren de voedselinname en hebben een negatieve invloed op de voedingsstoffenbalans. Daarnaast heeft een relatief hoog percentage van de ex-Covid-19 patiënten die behandeld zijn op de Intensive Care (IC) te kampen overgewicht. Het gaat hierbij om een specifieke vorm van overgewicht sarcopene obesitas, waarbij mensen een relatief lage spiermassa hebben in combinatie met een hoge vetmassa. Op de IC verliezen deze patiënten zo’n 0,5 tot 1 kg spiermassa per dag. Het gevolg is een ontregeld lichaam en een flink verstoorde voedingstoestand door de langdurige opname van IC-patiënten.

Gepersonaliseerd dieetbehandelplan

Voor een goed en voorspoedig herstel van deze patiënten is het cruciaal om bij het begin van het revalidatieproces een diëtist onderdeel te laten zijn van het team dat deze voormalig patiënten begeleid. De NVD heeft een speciale leidraad voor de eerste lijn opgesteld. Zo kunnen diëtisten voor elke patiënt een gepersonaliseerd dieetbehandelplan opstellen. Dit behandelplan bouwt voort op de voedingsbehandeling die in het ziekenhuis is verleend. De NVD werkt daarnaast samen met diverse medische koepels en beroepsorganisaties (o.a. fysiotherapeuten, huisartsen en wijkverpleging) om samen tot de best mogelijk zorg en revalidatie van deze nieuwe patiëntengroep te komen.

Basisverzekering voldoet niet

De fysieke impact van het coronavirus op patiënten na ontslag uit het ziekenhuis, met name als ze langdurig op de IC hebben gelegen, is enorm, zo stelt de NVD op basis van recente ervaringen. De duur en complexiteit van het herstel mogen niet worden onderschat. In de eerste fase is de behoefte aan eiwit en energie sterk verhoogd. Er is dan ook langdurige extra aandacht en zorg nodig voor voeding en beweging. “De huidige vergoeding voor diëtistische zorg vanuit basisverzekering voorziet hier niet in”, legt NVD-directeur Bianca Rootsaert uit. “Natuurlijk is de primaire zorg gericht op het beter maken van mensen. Logisch dat ziekenhuizen daar alles voor uit de kast trekken. Maar over de periode daarna – het herstel thuis – is alles nog in ontwikkeling. De basisverzekering, waarin slecht drie uur diëtistische behandeling wordt vergoed, rijmt totaal niet met de diëtistische zorg die noodzakelijk is voor ex-Covid patiënten die wel tot een jaar bezig kunnen zijn met het herstel. Dit eet je niet zomaar zelf bij, dit gaat om specialistisch revalidatie advies op maat.”

Diëtisten worden bijgeschoold

De NVD is begonnen met het trainen van alle diëtisten om deze specifieke patiënten goed te begeleiden. De NVD roept VWS en zorgverzekeraars op om het belang van een goed herstel in acht te nemen en de vergoedingen aan te passen aan de periode die nodig is voor een volledig herstel. Rootsaert: “Laten we er samen voor zorgen dat we mensen die corona hebben doorgemaakt ook optimaal begeleiden tijdens hun herstel. Daardoor voorkomen we zowel zorg-, en maatschappelijke kosten in de toekomst.”

Bron: persbericht NVD, 14 mei 2020


Dit bericht delen: