Roken in Nederland toegenomen

Roken in Nederland toegenomen

21 februari 2013 Uit Door Majorie Former
Dit bericht delen

Het aantal rokers in Nederland is in 2012 significant toegenomen. Dat blijkt uit de nieuwste jaarcijfers van het Continu Onderzoek Rookgewoonten, dat TNS NIPO in 2012 in opdracht van STIVORO uitvoerde onder zo’n 18.000 mensen. In 2012 rookte circa 26 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder.

Na spectaculaire daling in 2011 nu weer meer rokers.

In 2011 daalde het percentage rokers spectaculair van 27% naar ruim 25%. Deze daling viel samen met de invoering van de vergoeding van stoppen-met-rokenprogramma’s vanuit de basiszorgverzekering. In 2012 groeide het aantal rokers naar nagenoeg 26%. Deze stijging is volledig toe te schrijven aan een stijging bij de vrouwen. Als we alleen kijken naar de laatste twee kwartalen van 2012 is het beeld nog somberder en kruipt het percentage rokers in Nederland zelfs weer richting de 27%.

 “We waren hier al bang voor. In 2012 besteedde de overheid nauwelijks aandacht aan tabaksontmoediging. Integendeel, er kwam een einde aan de vergoeding van stoppen-met-roken programma’s, er werden geen campagnes meer gevoerd en er werden ook geen andere beleidsmaatregelen genomen om het roken te ontmoedigen. De stijging laat zien dat de aandacht voor tabaksontmoediging niet mag verslappen, maar juist moet vergroten” aldus Dewi Segaar, directeur van STIVORO.

Advertentie

Naar een effectiever tabaksbeleid

Gelukkig beweegt de politiek zich langzaam richting een effectievere aanpak van het roken. Per 1 januari 2013 worden stoppen-met-rokenprogramma’s weer vergoed vanuit de zorgverzekering. Er zijn concrete plannen om de leeftijdsgrens voor het kopen van tabak te verhogen van 16 naar 18 jaar, gelijk met alcohol. De accijns op tabak is dit jaar verhoogd. De meerderheid in de Tweede Kamer is voorstander van een volledig rookvrije horeca en de Kamer heeft om een algehele aanscherping van het tabaksbeleid gevraagd. Deze maatregelen en de mededeling van het kabinet dat ze zich positief zal opstellen tegenover de Europese tabaksproduktrichtlijn,die onder meer bepaalde additieven aan banden legt en grotere waarschuwingen op sigarettenpakjes voorschrijft, zijn belangrijke bouwstenen voor een samenhangend tabaksbeleid dat de Nederlandse overheid zal moeten ontwikkelen om de schade die tabak aanricht aan de volksgezondheid terug te dringen.

Bron: Stivoro, 21 februari 2013


Dit bericht delen