Nieuw protocol voor screening en behandeling van ondervoede kinderen in het ziekenhuis

Nieuw protocol voor screening en behandeling van ondervoede kinderen in het ziekenhuis

25 november 2016 Uit Door Majorie Former
Dit bericht delen:

Sinds oktober is een nieuw protocol screening op en behandeling van ondervoeding bij kinderen opgenomen in Nederlandse Ziekenhuizen beschikbaar. Dit protocol beschrijft op systematische wijze de stappen in het proces van screening op en behandeling van ondervoeding bij kinderen die in een ziekenhuis worden opgenomen.

Acute ondervoeding komt voor bij circa 10% van de kinderen opgenomen in Nederlandse ziekenhuizen.  Dit hoge percentage maakt dat screening op en behandeling van ondervoeding onderdeel is van de Landelijke Kwaliteitsindicator Ondervoeding.

Dit protocol beschrijft op systematische wijze de stappen in het proces van screening op en behandeling van ondervoeding bij kinderen die in een ziekenhuis worden opgenomen. Het protocol is ontwikkeld door de Sectie kinderen van de Landelijke Stuurgroep Ondervoeding in samenspraak met de commissie Voeding van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.
De Sectie kinderen bestaat uit een vertegenwoordiging van relevante beroepsgroepen met expertise op het gebied van ondervoeding bij kinderen. Het protocol is gebaseerd op beschikbaar bewijs uit de wetenschappelijke literatuur en de expert opinion van de Sectie kinderen van de Stuurgroep. Het protocol kan worden gebruikt voor de meeste kinderen, die in een ziekenhuis worden opgenomen. Het protocol is niet van toepassing op kinderen met specifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld een stofwisselingsziekte of eetstoornis.

Het protocol beschrijft op beknopte wijze de volgende stappen: 1. screening op ondervoeding; 2. behandeling van ondervoeding; 3. evaluatie effect van behandeling; 4. transmurale overdracht en follow-up. Voor een gedetailleerde toelichting wordt bij iedere stap verwezen naar de relevante bijlages. Daarnaast wordt aangegeven welke professionals verantwoordelijkheid hebben voor de verschillende stappen. Dit kan dienen als basis om binnen een instelling afspraken te maken over de taken en verantwoordelijkheden bij de screening op en behandeling van ondervoeding. De stappen ‘screening op ondervoeding.
Ziekenhuizen worden van harte uitgenodigd om dit protocol te gebruiken als blauwdruk voor een op de eigen instelling toegesneden protocol voor de screening en behandeling van ondervoeding bij kinderen. 

Naast dit protocol zal eind 2016 een nieuwe versie van het NVK werkboek ‘Enterale en parenterale voeding bij zieke kinderen’ uitkomen.

Het protocol is hier te downloaden

Bron: www.stuurgroepondervoeding.nl
 


Dit bericht delen: